Osiguranje navoja


Loctite proizvodi za osiguranje navoja sprečavaju samo popuštanje i osiguravaju pričvršćivače sa navojem od vibracija i dinamičkih opterećenja. Proizvodi su tečni i u potpunosti popunjavaju zazore između uparenih navoja. Loctite proizvodi za osiguranje navoja mogu biti korišćeni u velikom broju primena. Karakteristike: Jednokomponentni Čist i lak za nanošenje Otporan na vibracije Osigurava i zaptiva sve navoje Smanjuje troškove ulaganja Kada se koristi za spajanje prirubnica sa navojima, Loctite proizvodi za osiguranje navoja trenutno osiguravaju delove sa navojem i eliminišu nagrizajuću rđu formiranjem sjedinjenog spoja. Loctite proizvodi za osiguranje navoja su jednokomponentni tečni i polučvrsti lepkovi. Očvršćavaju na sobnoj temperaturi u čvrstu termoset plastiku kada se nanosi između čelika, aluminijuma, mesinga i ostalih najčešćih metalnih površina. Očvršćavaju u odsustvu vazduha. Lepak u potpunosti popunjava zazore između uparenih navoja kako bi se osigurali navoji i spojevi.

LOCTITE 222

LOCTITE 243

LOCTITE 248

LOCTITE 270