Plamenici za zavarivanje i grejanje

Plamenici za zavarivanje

Plamenici za zavarivanje 147.5.1...6

Plamenici za zavarivanje tip 147.5.1...6 se primenjuju za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje.Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1
Specifikacija

Plamenici za zavarivanje 147.5.7-8

Plamenici za zavarivanje tip 147.5.7 i 8 se primenjuju za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje.Plamenici rade po injektorskom principu i koriste smešu acetilena i kiseonika. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 146-1
Specifikacija

Plamenici za zavarivanje 147.3B.1...5 (GRBAVAC)

Plamenlcl za zavarlvanje 147-38.1 . .5 se prtmenjuju za klasično zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na nepristupačnim mestima, u uglovima i u cevlma. Veličina i oblik vrha plamenlka omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad.Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.
Specifikacija

Plamenici za zavarivanje 147.4B.1...5

Plamenici za zavarivanje 147-48.1 ... 5 se primenjuju za zavarivanje, tvrdo lemljenje i zagrevanje na neprlstupačnlm mestlma, u uglovima i u cevima. Veličina i oblik vrha plamenika omogućava rad u veoma uskom prostoru. Savijanjem plamenici se mogu dovesti u željeni položaj za rad.Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1.
Specifikacija

Plamenici za grejanje

Plamenici za grejanje tip 147.11.2,4,6 AC

Plamenici za grejanje 147.11.2 ,4 ,6 se primenjuju za , tvrdo lemljenje i predgrevanje pri zavarivanju.Gorivi gas je ACETILEN. Prečnik vrha plamenika je 11mm,19mm,25mm respektivno.
Specifikacija

Plamenici za grejanje tip 147.12.2,3,4 PB

Plamenici za grejanje 147.11.2 ,4 ,6 se primenjuju za , tvrdo lemljenje i predgrevanje pri zavarivanju. Prečnik vrha plamenika je 11mm,19mm,25mm respektivno.
Specifikacija

Plamenici za kružno grejanje tip 147.13.1...4 PB

Primenjuju za predgrevanje cevi prečnika od fi50 do 400mm i pri zavarivanju, otpuštanje zavarenih spojeva, tvrdo lemljenje, savijanje i oblikovanje, i predgrevanje kalupa pri kovanju
Specifikacija