Kontrola zavarenih spojeva

Sprejevi za vizuelnu kontrolu zavarenih spojeva

Sprejevi za ispitivanje zavarenih spojeva služe za pronalženje pukotina i sitnih prslina na zavarenom spoju koje nisu vidljive golim okom. Koriste se tako što se zavareni spoj prvo očisti sa METACLEAN čistačem, zatim se nanese cveni sprej PENETRANT na zavareni spoj. Sačeka se dok se sprej ne osuši, obriše se ostatak spreja sa suvom i čistom krpom, i onda se nanosi beli sprej RAZVIJAČ kroz koji izbijajaju crvene tačkice ili linije gde se nalazi prslina ili poroznost u zavaru.

Merači zavara

Termokrede