Gorionici za rezanje

GORIONICI ZA REZANJE TIP 148; 852; 855

Gorionici za rezanje se koriste isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je injektorski.
Specifikacija

GORIONICI ZA REZANJE TIP 346

Gorionici za rezanje tip 346 se koriste za rezanje čeličnih limova debljine do 300 mm. Primenjuju se tamo gde gorionici 148, 852 i 855 ne mogu, zbog svojih gabarita, da priđu i izvrše rezanje. Korlste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je lnjektorskl.
Specifikacija

GORIONICI ZA REZANJE TIP148.10 i 148.10.1

Gorionici tip 148.10 i 148.10.1 se koriste za rezanje čeličnih limova debljine do 100mm. Primenjuju se tamo gde drugi gorionici ne mogu,zbog svojih gabarlta, da priđu da izvrše rezanje, a to je najčešće u brodogradnji. Koriste se isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. Princip rada je lnjektorskl. Kao gorivi gas koristi acetilen U zavisnosti od debljine materijala koji se reže, bira se mlaznica za kiseonik dok mlaznica za smešu ostaje ista za sve opsege rezanja.
Specifikacija

Gorionici za rezanje sa rukohvatom

Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 859

Gorionici rezanje sa rukohvatom tip 859. se kori ste za gasno rezanje čelika do 300 mm debljfne 1 rade na injektorskom principu. Rezanje se vrši mlazom klseonlka pod pritiskom, a kao gorivi gas se koristi acetilen, propan-butan ili zemni gas. Gorionici se proizvode u raznim obllclma 1 dužlnama, u zavlsnosti od namene i uslova eksploatacije.
Specifikacija

Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 940

Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 940. se koriste za gasno rezanje čelika do 300mm debljine i rade na injektorskom principu. Rezanje se vrši mlazom kiseonika pod pritiskom, kao gorivi gas se koristi acetileni i propan-butan.Gorionici su opremljeni brzootvarajućim ventilom kiseonika za rezanje.
Specifikacija

Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 950

Princip rada je injektorski. Priključni navoji za kiseonik G3/8", a za gorivi gas G3/8"levi.Dizne nisu sastavni deo gorionika i posebno se poručuju
Specifikacija