Aluminijumska žicaAluminijumska žica: U svom prodajnom asortimanu HONEX takodje ima i žicu za zavarivanje aluminijuma u TIG i MIG postupku.Dodatni materijali koji su proizvedeni u Alumatu su u skladu sa procedurama i standardima EU, kao i kontrolom kvaliteta na dnevnom nivou.Svaku šaržu žice koja se proizvede pokriva i atest EN 10204 3.1. Takodje sve žice poseduju TUV i DB sertifikate Žice za TIG zavarivanje koja je standardno na lageru u kvalitetima:

  1. TIG AlMg5
  2. TIG AlSi5
  3. TIG AlMg4.5Mn
  4. TIG Al99,5
  5. TIG AlSi12
u prečnicima Ø1,6mm ; Ø2,0mm ; Ø2,4mm ; Ø3,2mm ; Ø4mm i Ø5mm.
Žica za MIG zavarivanje koja je standardno na lageru u kvalitetima:
  1. MIG AlMg5
  2. MIG AlSi5
  3. MIG 99,5
u prečnicima: Ø0,8mm ; Ø1,0mm i Ø1,2mm.


Tabela materijala sa standardima i hemijskim i mehaničkim karakteristikama
STANDARD
HEMIJSKI SASTAV
MEHANIČKE OSOBINE
DIN 1732-1 EN 18273 Br. mat. Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ostalo Be Tačka topljenja [Cº] Zatezna Čvrstoća (Rm) Izduženje L=5d [%]
Al 99,5 AW 1450 FH 3.0805 0.25 0.4 0.05 0.05 0.05 0.07 0,1-0,2 Al min 99,5 0.0003 647–658 70–90 25–35
AlMg 5 AW 5356 FH 3.3556 0.25 0.4 0.1 0,05-0,2 4,5-5,5 0,05-0,2 0.1 0,06-0,2 0.0003 562–633 240–300 15–25
AlMg 3 AW 5754 FH 3.3536 0.4 0.4 0.1 0.5 2,6-3,6 0.3 0.2 0.15 Mn+Cr 0,1-0,6 0.0003 580-642 175-205 15-20
Al Si 5 AW 4043 FH 3.2245 4,5-6,0 0.6 0.3 0.15 0.2 0.1 0.15 0.0003 573-625 120-150 10-18
Al Si 12 AW 4047 FH 3.2585 11–13 0.6 0.3 0.15 0.1 0.2 0.15 0.0003 575-590 160-190 10-15
Al Mg 4.5Mn AW 5183 FH 3.3548 0.4 0.4 0.1 0,5-1 4,3-5,2 0,05-0,25 0.25 0.15 0.0003 568-638 275-320 15-20
 
 

Kontakt


 
 
 

Aluminijumska žica