BRUSNI I REZNI MATERIJALI

Ploče za sečenje čelika

Standard kvaliteta reznih ploča koje su namenjene za opštu primenu pri rezanju raznih materijala, uzimajući u
obzir optimalan odnos sečenja efekat na cenu proizvoda
OblikDimenzijaKvalitetBr.obr/minObimna brzina Pakovanje
F41115x3x22 A30S-BF1330080 m/s25 kom
125x3x22A30S-BF1225080 m/s25 kom
178x3x22A30S-BF850080 m/s25 kom
230x3x22A30S-BF665080 m/s25 kom
300x3.7x32A30S-BF6400100 m/s25 kom
350x3.5x25A30S-BF437080 m/s10 kom
350x3.5x32A30S-BF437080 m/s10 kom
400x4x40A36S-BF305063 m/s10 kom

Ploče za sečenje prohroma

OblikDimenzijaKvalitetBr.obr/minObimna brzina Pakovanje
F41115x1x2220A60R-INOX1330080 m/s25 kom
115x1.2x2220A60R-INOX1330080 m/s25 kom
115x1.6x2220A46R-INOX1330080 m/s25 kom
125x1x2220A60R-INOX1225080 m/s25 kom
125x1.6x2220A46R-INOX1225080 m/s25 kom
178x1.6x2220A46R-INOX850080 m/s25 kom
178x1.9x2220A46R-INOX850080 m/s25 kom
230x1.6x2220A46R-INOX665080 m/s25 kom
230x1.8x2220A46R-INOX665080 m/s25 kom
230x1.9x2220A46R-INOX665080 m/s25 kom
230x2x2220A30R-INOX665080 m/s25 kom

Ploče za sečenje kamena

OblikDimenzijaKvalitetBr.obr/minObimna brzina Pakovanje
F41115x3x22 C30S-BF1330080 m/s25 kom
178x3x22C30S-BF850080 m/s25 kom
230x3x22C30S-BF665080 m/s25 kom
300x3x32C30S-BF640080 m/s25 kom
 
 

KONTAKT