Ravno zaptivanje


Zaptivke su mase za zaptivanje koje se koriste kako bi se sprečilo curenje tečnosti ili gasova formiranjem nepropustljivih prepreka. Loctite zaptivka je samo formirajuća zaptivka koja omogućava savršeno zaptivanje komponenti, sa maksimalnim direktnim kontaktom, eliminišući koroziju na prednjem delu prirubnice. Loctite nudi proizvode za zaptivanje ravnih površina za zaptivanje različitih spojeva prirubnica. Asortiman proizvoda obuhvata od sporo očvršćavajućih do veoma krutih ili veoma fleksibilnih anaerobnih zaptivki. Zahtevi koje treba da ispune zaptivke - Za uspešno zaptivanje ravnih površina, bitno je da zaptivka ostane čitava i da ne curi u periodu veka trajanja spoja prirubnice. Vaše prednosti: Jednokomponentni Popunjava sve zazore – nije potrebno fino obrađivanje površine Nema podupiranja - nema potrebe za ponovnim dotezanjem Odli na trenutna zaptivka

LOCTITE 510

LOCTITE 518

LOCTITE 574

LOCTITE 5699

LOCTITE 5910

LOCTITE 5980