Metalom punjene smese - TEČNI METALI

Loctite metalom punjene smese nude rešenja za održavanje za probleme proistekle iz padanja ili mehaničkog oštećenja, uključujući lomove u kućištima, pohabane žljebove na osovinama i prstenovima, pohabane cilindrične osovine, itd. Loctite metalom punjene smese popravljaju, ponovo izrađuju i obnavljaju oštećeni mehanizam i opremu trenutno i bez potrebe za zagrevanjem ili varenjem Ključne prednosti metalom punjenih smesa Brza popravka Malo skupljanje radi smanjenja napona na komponentama Jednostavne za nanošenje Nema potrebe za zagrevanjem delova Popravke se izvode na proizvodnoj liniji Odgovaraju boji metala Mogu biti bušene, odvajane i mašinski obrađivane nakon o vršćavanja Izvanredno prijanjanje na metal, keramiku, drvo, staklo i neke vrste plastike Odli na otpornost na agresivne hemikalije kako bi se pove ao vek trajanja dela Izbor mekanog elika, aluminijuma ili nemetalnog punjenja Prave trajnu popravku Visoka snaga kompresije za mehani ke primene

LOCTITE 3463

LOCTITE 3478

LOCTITE 3471

LOCTITE 3472

LOCTITE 3479

LOCTITE 3474