Potrošni delovi za TIG gorionike

Poster za TIG delove

Na sledećem linku možete videti mapu delova koji se koriste u različitim setovima. Mapu pratite tako što se spuštate od gorionika na dole i pratite kolone. Specifikacija

DELOVI ZA SR 17/18/26

DELOVI ZA TIG SR 9/20

Potrošni delovi za MIG "CO2" gorionike

Poster za MIG "CO2" delove

Na sledećem linku možete videti mapu delova koji se koriste u različitim setovima. Mapu pratite tako što se spuštate od gorionika na dole i pratite kolone. Specifikacija

ŠOBE ZA CO2