Mlaznice

Mlaznice za ručno rezanje

Mlaznice za propan butan 852-xxx

Mlaznice za acetilen 859-xxx

Mlaznice koje se koriste isključivo u sklopu sa gorionikom za rezanje tip 346

Mlaznice za ručno rezanje 346.2.x i 346.5.x

Mlaznice za ručno žljebljenje 346-3-x i 346-7-x

Mlaznice za ručno žljebljenje tip 853

Mlaznice za ručno žljebljenje 853-1-x AC

Mlaznice za ručno žljebljenje 853-1-x PB

Mlaznice za mašinsko rezanje tip 960. i 966.

Mlaznice 960-xxx

Mlaznice 966-xxx