PUNJENA ŽICAPunjena žica ima za cilj povećanje depozita materijala samim tim brži rad, bolju zaštitu šava zavara, bolje razlivanje materijala, kao i manje prskanje otopljenog materijala čime se postiže bolji kvalitet zavarenog spoja sa manje poroznosti i drugih nedostataka.
U svom programu imamo razne vrste punjenih žica za zavarivanje i navarivanje čelika, punjene rutilnim, bazičnim i metalnim prahom. Takodje imamo i samozaštitnu punjenu žicu sa kojom možete raditi u MIG/MAG postupku bez prisustva zaštitnog gasa. Predost ovakvog postupka je što vam pruža mogućnost zavarivanja u poluautomatskom postupku na otvorenom prostoru tj. pogodna je za rad na terenu.

TYSWELD E71T-1

Rutina punjena žica pogodna za zavarivanje u svim položajima univerzalne primene, Pogodna je za sprej mod rada i ima odličnu zavarljivost. Preporučuje se posebno za rad u brodogradilištima. Radi pod zaštitom CO2 gasa ili mešavine M21, prednosti ove žice u odnosu na žicu punog preseka je što ima mnogo veći depozit materijala što omogućava brži rad i samim tim veću produktivnost, manje prska i bolje se razliva što pruža bolje mehaničke karakteristike šava i bolji izgled.
Specifikacija

PUNJENA SAMOZAŠTITNA ŽICA E71T-8 (E71T-GS)

Samozaštitna (ne koristi zaštitu gasa) punjena žica za zavarivanje nisko i srednje-legiranih čeličnih konstrukcija u svim pozicijama, pogodna za rad na terenu kako konstrukcija tako i reparativnih poslova zavarivanja.
Glavne karakteristike su: dobra zavarljivost, dobar izgled šava, malo prskanje i lako se uklanja šljaka
Specifikacija

FILTUB 12M

Niskolegirana punjena žica, sa metalnim punjenjem, pogodna za zavarivanje niskolegiranih i finozrnih čelika. Metalno punjenje omogućava veću brzinu topljenja u odonosu na pune žice. Pogodna je za zavarivanje robotima. Žicu odlikuju glatka površina šava, vrlo malo razbrizgavanje pri zavarivanju, troska sama otpada zbog čega nije potrebno njeno čišćenje i dobija se metal šava koji ima dobre mehaničke osobine pri niskim temperaturama.
Specifikacija

FILTUB 16B

Srednjelegirana bazična punjena žica pogodna za zavarivanje termički postojanih kotlovskih čelika, čelika za cevi i livenih čelika sa postojanom čvrstoćom do 550°C. Tempertura predgrevanja zavisi od debljine komada i kreće se od 160 - 190°C. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: stabilan luk, minimalno razbrizgavanje, glatka površina šava i lako odstranjivanje troske.
Specifikacija

Punjene žice za tvrdo navarivanje

FILTUB DUR 12

Srednjelegirana bazična punjena žica, pogodna za navarivanje delova, koji su izloženi jakom habanju. Zbog niskog sadržaja C navari su žilavi i otporni na udarna i promenljiva opterćenja. Moguća je obrada rezanjem pomoću tvrdih metala. Pri navarivanju loše zavarljivih materijala potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. Međuprolazna temperatura ne sme da prelazi 250C.
Specifikacija

FILTUB DUR 14

srednjelegirana bazična punjena žica, pogodna za navarivanje delova otpornih na habanje. Navari su žilavi, bez pora i prslina, zbog čega su otporni na udarna i promenljiva opterećenja. Pri navarivanju loše zavarljivih delova potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. Međuprolazna temperatura, tokom navarivanja, ne treba da prelazi 250C. Navare je moguće obraditi samo brušenjem.
Specifikacija

FILTUB DUR 16

Bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za tvrdo navarivanje delova koji su izloženi jakom trenju. Navari su bez pora i prslina, zbog čega su otporni na udarna i promenljiva opterćenja. Pri navarivanju loše zavarljivih delova potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B ili FILTOB DUR 3. Navare je moguće obraditi samo brušenjem. Primeri primene: lopatice i ploče mešalica, zubi i delovi bagera, delovi drobilica kao što su konusi i čeljusti, itd.
Specifikacija
 
 

KONTAKT


 
 
 

    [recaptcha]