Elektrode Jesenice


Elektrode Jesenice: Proizvodnja dodatnih materijala za zavarivanje u Jesenicama ima dugogodisnju tradiciju. Na prvom mestu razne rutilne i bazične elektrode za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih ugljeničnih čelika i čeličnih livova kao što je EVB 50. Takodje proizvodi kako elektrode za sve vrste čelika, bakra, sivog, nodularnog i temper liva i aluminijuma tako i pune, punjene žice za zavarivanje u MIG/MAG, TIG i EPP (zavarivanje pod praškom) postupku. HONEX kao generalni zastupnik ELEKTRODA JESENICE ima na lageru veliki asortiman svih njihovih proizvoda.

Ispod se nalazi kompletan katalog Elektroda Jesenica.

Niskolegirane celulozne, rutilne i kisele elektrode
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
2560-A 2560-B A-5.1 / A-5.5*
Izuzetno nisko legirana, debelo obložena kisela elektroda za zavarivanje armco železa i za zavarivanje mekog železa sa vrlo niskim sadržajem ugljenika. Elektroda je pogodna za zavarivanje kada za cinkovanje.NEUTRAL E 35 AA 13 E 43 40 A /
Debelo obložena rutilno - kisela elektroda za brzo zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima oštar i stabilan luk, troska se lako odvaja i kod ugaonih spojeva. Elektroda podnosi visoka strujna opterećenja, brzo se otapa i pogodna je za rad u akordu.RAPID E 38 2 R A 13 E 43 40 A E 6020
TOOLTIP TEXTCelulozna elektroda za provarivanje korena i zavarivanje cevovoda, cisterni i različitih posuda u svim položajima, takođe, i odozgo na dole. Pogodna je za zavarivanje korenih zavara na negativnom polu i za zavarivanje zavara popune na pozitivnom polu.CELEX E 35 2 C 21 ~E 43 10 A E 6010
TOOLTIP TEXTCelulozna elektroda za zavarivanje cevovoda u svim položajima. Pogodna je za zavarivanje korenih, završnih i zavara popune.CELEX Mn E 42 3 C 21 ~E 49 10 A E 7010-G
TOOLTIP TEXTCelulozna elektroda za zavarivanje čelika za cevovode povišene čvrstoće, u svim položajima. Pogodna je za zavarivanje korenih, završnih i zavara popune.CELEX Mo E 42 3 Mo C 21 ~E 49 10 A E 7010-A1*
TOOLTIP TEXTCelulozna elektroda za zavarivanje čelika za cevovode povišene čvrstoće, u svim položajima. Pogodna je za zavarivanje korenih, završnih i zavara popune.CELEX Ni E 46 3 1Nic 21 ~E 55 10-N1 A E 8010-G*
TOOLTIP TEXTCelulozna elektroda za zavarivanje čelika za cevovode, visoke čvrstoće. Pogodna je za zavarivanje korenih, završnih i zavara popune.CELEX NiMo E 50 3 1NiMo C 21 ~E 57 10-N2M3 A E 9010-G*
TOOLTIP TEXTUniverzalana rutilna elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2, na montaži, u metalskim radionicama i pri remontnim radovima. Pogodna je za zavarivanje u svim položajima, takođe, odozgo na dole. Odlikuje je lako ponovno uspostavljanje luka, stabilan luk i lako odstranjivanje troske. Ovom elektrodom se lako premošćuju široki zazori. Olakšava rad neiskusnim zavarivačima.JADRAN S E 35 0 RC 11 E 43 13 A E 6013
Celulozno - rutilna elektroda za montažno i reparaturno zavarivanje čelika, čvrstoće do 510 N/mm2. Pogodna je za zavarivanje u svim položajima, pre svega vertikalno na dole. Pri montažnom zavarivanju u razlčitim položajima nije potrebno menjati jačini stuje zavarivanja. Ovom elektrodom se lako premošćuju široki zazori, luk se lako uspostavlja i troska sama otpada.RUTILEN 12 E 38 0 RC 11 E 43 12 A E 6012
Debelo obložena rutilno - celulozna elektroda za zavarivanje nelegiranih čelika. Pogodna je za montažno i reparaturno zavarivanje.RUTILEN Z E 42 0 RC 11 E 49 13 A E 6013
Debelo obložena rutilno - celulozna elektroda za zavarivanje nelegiranih čelika. Pogodna je za montažno i reparaturno zavarivanje.RUTILEN 1000 S E 42 0 RC 11 E 49 13 A E 6013
Rutilno - bazicna elektroda za zavarivanje legiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Šavove odlikuju dobre mehaničke osobine. Elektroda je primenljiva za zahtevne zavarivačke radove. Troska je krta i lako se uklanja.EMONA E 35 2 RB 12 E 43 03 A E 6013
Rutilna elektroda sa odličnim zavarivačkim osobinama, za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Elektroda ima lako prvo i ponovno uspostavljanje luka, miran i stabilan luk, vrlo malo razbrizgavanje i daje lepo oblikovan zavar i kod ugaonog i kod sučeonog zavarivanja. Elektrodu mogu da koriste i manje obuceni zavarivaci.RUTILEN 13 E 42 0 RR 12 E 49 12 A E 6013
Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoče do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.RUTILEN X E 42 0 RR 12 E 49 13 A E 6013
Rutilna elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Ima odlične zavarivačke osobine.RUTILEN 2000 S E 42 0 RR 12 E 49 13 A E 6013
Srednje obložena rutilna elektroda pogodna za zavarivanje konstrukcijskih čelika i čelika za brodogradnju. Posebno je pogodna za zavarivanje u horizontalnom, vertikalnom i nadglavnom položaju. Obloga je u izvesnoj meri više bazična od ostalih tipova rutilnih elektroda, što omogućava bolji metalurški kvalitet zavara. Elektroda se može uporebiti i za zavarivanje čelika sa nešto višim sadržajem ugljenika, nego što je normano dopušteno za elektrode tipa E 6013.RUTILEN K E 38 2 R 12 E 43 13 A E 6013
Rutilna elektroda pogodna, pre svega, za zavarivanje tankih limova. Luk je stabilan i lako se uspostavlja.RUTILEN 13 M E 38 0 R 12 E 43 12 A E 6013
Rutilno – celulozna, univerzalna, elektroda pogodna za zavarivanje u svim položajima. Elektroda ima stabilan luk i lako odvajanje troske. Pogodna je za zavarivanje korodiranih i premazima zaštićenih površina. Elektroda je najpogodnija za upotrebu u brodogradnji, novogradnjama i za reparaturno zavarivanje.RUTILEN S E 38 0 RC 11 E 43 13 A E 6013
TOOLTIP TEXTRUTILEN E E 42 0 RC 11 ~E 43 13 A E 6013
Visokoproduktivne elektrode
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
2560-A 2560-B A-5.1 / A-5.5*
TOOLTIP TEXTDebelo obložena visoko produktivna rutilna elektroda sa iskoriščenjem, cca.130 %, za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Elektrodu odlikuje lako prvo i ponovno uspostavljanje luka i stabilan luk, vrlo malo razbrizgavanje čak i pri zavarivanju sa visokim jačinama struja i lako odstranjivanje troske. Zavari su lepo oblikovani, glatki, bez zajeda i drugih grešaka.SAVA 130 E 38 0 RR 33 E 43 24 A E 7024
Debelo obložena, visoko produktivna, rutilna elektroda sa iskoriščenjem cca. 150%, za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Promenom brzine zavarivanja mogu se napraviti zavari različitih dužina i visina.SAVA 150 E 38 0 RR 53 E 43 24 A E 7024
Debelo obložena, visoko produktivna, rutilna elektroda sa iskoriščenjem cca. 180%, za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Elektrodu odlikuju lako uspostavljanje luka, stabilan luk i lepo oblikovani zavari, koji su bez grešaka. Elektroda je, pre svega, pogodna za zavarivanje debelih limova.SAVA 180 E 42 0 RR 73 E 49 24 A E 7024
Debelo obložena, visoko produktivna, rutilna elektroda sa iskoriščenjem cca. 200%, za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Pogodna je za visoko produktivno zavarivanje ugaonih i sučeonih spojeva u brodogradnji i teškoj mašinskoj industriji. Elektrodu odlikuju lako uspostavljanje luka, stabilan luk i lepo oblikovani zavari, koji su bez grešaka.SAVA 200 E 42 0 RR 74 E 49 24 A E 7024
Debelo obložena, visoko produktivna, rutilna elektroda sa iskoriščenjem cca. 125 %, za gravitaciono i ručno zavarivanje ugaonih i sučeonih spojeva. Koristi se za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2. Elektroda se brzo topi i omogućava zavarivanje vrlo dugačkih zavara. Pri zavarivanju naizmeničnom strujom isključuje se uticaj skretanja luka.SAVA GV 130 E 38 0 RR 34 E 43 24 A E 7024
Visoko produktivna, rutilna elektroda sa iskoriščenjem cca. 160 %, za gravitaciono i ručno zavarivanje ugaonih i sučeonih spojeva. Koristi se za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2, pre svega u brodogradnji. Elektroda se brzo topi i omogućava zavarivanje vrlo dugačkih zavara. Pri zavarivanju naizmeničnom strujom isključuje se uticaj skretanja luka.SAVA GV 160 E 38 0 RR 54 E 43 24 A E 7024
Visoko produktivna, bazična elektroda sa iskoriščenjem cca. 155 % za produktivno zavarivanje čelika čvrstoće do 610N/mm2 i sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 380 N/mm2. Elektroda je pogodna za ekonomično zavarivanje debljih i kvalitetnijih zavara.SAVA 150 B E 42 2 B 53 E 49 28 A E 7028
Visoko produktivna, rutilno - kisela elektroda, pogodna za zavarivanje horizontalnih i vertikalnih zavara. Elektroda ima vrlo stabilan luk, troska otpada sama od sebe i razbrizgavanje je minimalno. Elektroda je pogodna za zavarivanje materijala zaštićenih premazima.SAVA 150 AR E 42 4 RA 53 E 49 27 A E 7027
Niskolegirane bazične elektrode
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
2560-A 2560-B A-5.1 / A-5.5*
Bazična, CTOD - testirana elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika i čeličnih livova čvrstoće do 610N/mm2, te za zavarivanje sitnozrnih čelika povišene čvrstoće. Zavari su žilavi i pri niskim temperaturama i otporni su na nastajanje prslina. Sadržaj vodonika, u metalu šava, je niži od 5 ml/100g metala šava. Elektroda ima odlične zavarivačke, tehnološke, osobine i stabilan luk. Troska se lako uklanja. Iskorišćenje iznosi cca. 118 %. Struju zavarivanja nije potrebno menjati pri zavarivanju u različitim položajima.EVB 50 E 42 4 B 32 H 5 E 49 18 A E 7018
Bazična, CTOD - testirana elektroda, posebno pogodna za zavarivanje niskolegiranih čelika i ugljeničnih čelika sa sadržajem ugljenika do 0.6%. Zavari su otporni na pojavu toplih prslina i imaju nizak sadržaj rastvorenog vodonika, visoku žilavost i pri niskim temperaturama i otpornost na staranje. Elektroda ima vrlo dobre zavarivačke, tehnološke, osobine, lako uklanjanje troske i minimalno razbrizgavanje.EVB 55 E 42 6 B 32 H5 E 49 18-P1 A E 7018-1
TOOLTIP TEXTEVB EXTRA E 42 6 B 12 H10 E 49 A6-P1 A E 7016
Bazična elektroda za zavarivanje vertikalnih spojeva odozgo na dole. Zbog većeg viskoziteta troske, koja je prilagođena za zavarivanje odozgo na dole, zavarivačke, tehnološke osobine elektrode u horizontalnom i ostalim položajima su lošije. Elektroda je pogodna za zavarivanje korenih zavara sa podloškom i bez nje.EVB 45 E 42 2 B 32 H5 E 49 18-P1 A E 7016
Bazična elektroda sa nižom čvrstoćom i povećanim naponom tečenja, zbog čega je pogodna za zavarivanje ukrućenih konstrukcija.EVB 47 E 38 2 B 32 H5 E 43 18 A E 6018
Dvojno obložena Bazična elektroda sa vrlo dobrim zavarivačkim, tehnološkim, osobinama u prinudnim položajima. Elektroda ima vrlo stabilan luk. Pogodna je za zavarivanje korenih zavara jednosmernom i naizmeničnom strujom.EVB S E 42 4 B 12 H10 E 49 16 A E 7016
Bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika, te čeličnih livova čvrstoće do 490 N/mm2. Pogodna je, takodje, za zavarivanje sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 335 N/mm2. Elektrodom se mogu zavarivati tanji limovi. Zavari imaju odlične mehaničke osobine. Iskorišćenje elektrode je cca. 110 %.GALEB 50 E 42 2B 32 H5 E 49 16 A E 7016
Bazična elektroda namenjena, pre svega, za zavarivanje korenih zavara pri jednostranom zavarivanju cevi i ostalih konstrukcija. Elektroda ima stabilan luk, troska se lako uklanja, zavari su glatki i sadržaj vodonika je nizak. Kod jednostranog zavarivanja je moguće zavarivanje sa relativno niskim strujama.EVB K E 42 2B 12 H5 ~E 49 16-P1 H5 E 7016
Srednje i visokolegirane bazične elektrode za zavarivanje sitnozrnastih čelika
Manganom, hromom, niklom i molibdenom legirana bazična elektroda pogodna za zavarivanje sitnozrnih čelika, konstrukcijskih čelika sličnog sastava i za popravku odlivaka – lunkera na materijalima sličnog sastava. Elektroda ima stabilan luk, minimalno razbrizgavanje i troska se lako uklanja.
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
2560-A / 18275-A* 2560-B / 18275-B* A-5.5*
Manganom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika i čeličnih livova čvrstoće do 735 N/mm2 i za zavarivanje sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 550 N/mm2. Zavari su žilavi i pri niskim temperaturama.EVB 60 E 50 4 Mo B 42 H5 ~E 57 18-3M2 A E 8018-G
bazična elektroda legirana Mn, Ni i Mo. Zavari su otporni na tople prsline i imaju nizak sadržaja vodonika. Elektroda ima dobre zavarivačke, tehnološke, osobine, stabilan luk, lako uklanjanje troske i minimalno razbrizgavanje. Zavareni spoj ima dobru žilavost i pri niskim temperaturama. Materijal je otporan na staranje.EVB 65 E 55 6Mn1NiMo B42H5* / E 9018-G
Niklom legirana bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 685 N/mm2 i sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 460 N/mm2, sa garantovanim mehaničkim osobinama na niskim temperaturama. Žilavost zavara pri niskim temperaturama je vrlo dobra.EVB Ni E 50 61 Ni B 42 H5 ~E 55 16-3N3 A E 8018-C3
Niklom i bakrom legirana bazična elektroda za zavarivanje čelika sa povećanom otpornošću na atmosfersku koroziju i za zavarivanje sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 460 N/mm2.EVB CuNi E 46 4 ZB 42 H5 E 49 16-NC A E 7018-G
Niklom, bakrom i hromom legirana bazična elektroda za zavarivanje čelika sa povećanom otpornošću na atmosfersku koroziju i za zavarivanje sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 460 N/mm2. Zbog navedenog elektroda je pogodna za zavarivanje različitih konstrukcija u građevinarstvu, pri gradnji mostova, vodovodnih tornjeva, rezervoara za vodu, električnih stubova, različitih ograda..EVB CuNiCr E 46 4 Z B 42 H5 E 49 16-NCC1 A E 7018-G
Niklom i molibdenom legirana elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 735 N/mm2 i sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 500 N/mm2, sa garantovanim mehaničkim osobinama na niskim temperaturama.EVB NiMo E 50 41 NiMo B 42 H5 ~E 57 18-N2M3 A E 8018-G
Manganom, niklom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 735N/mm2, za zavarivanje Cr-Ni-Mo čelika i za zavarivanje sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 500N/mm2.GALEB 70 E 50 2Mn 1Ni B 42 H5 ~E 57 16-N2M3 A E 9018-G
Niklom legirana bazična elektroda za zavarivanje niskolegiranih čelika čvrstoće do 735 N/mm2 i za zavarivanje sitnozrnih Ni-čelika sa naponom tečenja do 550 N/mm2, sa garantovanim mehaničkim osobinama na niskim temperaturama. Žilavost zavara na niskim temperaturama je vrlo dobra.EVB 2.5 Ni E 50 8 2Ni B 42 H5 ~E 57 18-3N3 A E 8018-C1
Niklom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje Cr-Ni-Mo čelika čvrstoće 785 N/mm2, sitnozrnih čelika sa garantovanim mehaničkim osobinama na niskim temperaturama, poboljšanih sitnozrnih čelika i za zavarivanje, na povišenim temperaturama, postojanih sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 590 N/mm2.EVB 2.5 NiMo E 55 6 2NiMo B 42 H5 * ~E 62 18 N4M2A H5 * E 9018-G
evb 62EVB 62 E 62 4 MnMoB42H5* ~E 62 18 4M2 H5 ~E 10018-G
Manganom, hromom, niklom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje poboljšanih sitnozrnih čelika i drugih poboljšanih Cr-Ni-Mo čelika sa visokom čvrstoćom i naponom tečenja do 685 N/mm2. Zavari su otporni na pojavu prslina i žilavi su do temperature - 60°C.EVB 75 E 69 6Mn2NiCrMoB42H* ~E 78 16-N5CMN3AH5* E 10018-G
Manganom, hromom, niklom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje poboljšanih sitnozrnih čelika i za posebne namene. Temperatura predgrevanja međuslojeva i temeratura termičke obrade su zavisne od upotrebljenog osnovnog materijala.EVB CrNiMo E 62 2Z-B 42 H5 * / ~E 11018-G
Manganom, hromom, niklom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje poboljšanih sitnozrnih čelika i drugih poboljšanih Cr-Ni-Mo čelika sa visoko čvrstoćom i naponom tečenja do 785 N/mm2. Zavari su otporni na pojavu prslina i žilavi su do temperature - 60°C.EVB 80 ~E 696Mn2NiCrMoB42H5* ~E 78 16 N5CM3 A H5* E 11018-G
Manganom, hromom, niklom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje poboljšanih sitnozrnih čelika i drugih poboljšanih Cr-Ni-Mo čelika sa visoko čvrstoćom i naponom tečenja do 900 N/mm2. Zavari su otporni na pojavu prslina i žilavi su do temperature - 40°C.EVB 100 E 794Mn2Ni1CrMoB42H5* ~E 83 16-N5CM3 H5* E 12018-G
EVB 100 EXTRA E 89 4 ZB62 H5 ~E 83 16-N5CM3 H5* E 12018-G
TOOLTIP TEXTbazična elektroda namenjena za brzo zavarivanje većih profila. Oni mogu biti odrezani pravougaono, što omogućava uštede kod zavarivanja. Za ove slučajeve se preporučuje upotreba bakarnih kokila. Primena: zavarivanje šina i većih profila.EVB SP2 ~E 62 4 Z B34 ~E 69 18 GA /
Srednje i visokolegirane bazične elektrode za zavarivanje termički postojanih čelika
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
2560-A / 3580-A* 2560-B / 3580-B* A-5.5 / A-5.4*
Molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje termički postojanih kotlovskih čelika i sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 460 N/mm2, te za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće 540 - 640 N/mm2. Pogodna je za radne temperature od - 40 do + 525°C.EVB Mo E464MoB42H5
EMoB42H5*
~E4918-3M3A
~E4918-1M3*
E 7018-A1
Hromom, molibdenom i vanadijumom legirana bazična elektroda za zavarivanje termički postojanih CrMoV čelika i čeličnih livova za radne temperature do 500°C, kao i za reparaturno zavarivanje poboljšanih CrMoV, CrMo, CrMnV čelika. Namenjena je pre svega za zavarivanje kotlovskih limova i cevi.EVB MoV E MoV B 42 H5* ~E 62 18-G H5* E 8018-G
Hromom i molibdenom legirana elektroda za zavarivanje termički postojanih kotlovskih čelika za cevi, postojanih do temperature 550°C, odgovarajućeg čeličnog liva i, takođe, za zavarivanje približno isto legiranih čelika za poboljšanje, te čelika za cementaciju i nitriranje čvrstoće do 785 N/mm2.EVB CrMo E CrMo1 B 42 H5* ~E 55 18-1CM H5* E 8018-B2
Hromom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje termički postojanih Cr-Mo i Cr-Mo-V kotlovskih čelika i čelika za cevi postojanih do temperature 600°C i za zavarivanje približno isto legiranih čelika za poboljšanje, te čelika za cementaciju i nitriranje čvrstoće do 980 N/mm2.EVB 2 CrMo E CrMo2 B 42 H5* ~E 62 18-2c1mh5* E 9018-B3
TOOLTIP TEXTEVB P24 E Z B42 H5* ~E 55-183C1MV* /
Hromom i molibdenom legirana bazična elektroda namenjena, pre svega, za zavarivanje čelika i čeličnih livova termički postojanih do temperature 600°C i otpornih na vodonik pod pritiskom. Koristi se, naročito, u naftnoj industriji (Cracking postrojenja). Elektroda je pogodna i za zavarivanje približno isto legiranih čelika za poboljšanje čvrstoće do 1175 N/mm2 i za zavarivanje alatnih čelika.EVB 5 CrMo E CrMo5 B 42 H5* E 55 15 5CM-H5* E 502-15*
Hromom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje termički postojanih čelika i čelika otpornih na vodonik pod pritiskom, za radne temperature do 600°C. Koristi se, naročito, u naftnoj i hemijskoj industriji. čisti šav je, u slabo oksidirajućoj atmosferi, postojan na oksidaciju do temperature 700°C.EVB 9 CrMo E CrMo9 B 42 H5* E 62 15-9C1M-H5* E 502-15*
Hromom, molibdenom i vanadijumom legirana bazična elektroda, pogodna za zavarivanje termički postojanih čelika sličnog sastava. Luk je stabilan, razbrizgavanje je minimalno i troska se lako uklanja. Posle zavarivanja je potrebna termička obrada.EVB CrMov ~E CrMoV1 B32 H5* ~E 55 16-GH5* /
TOOLTIP TEXTEVB 3 CrMov E Z B 42 H5* ~E 62 16-3C1 MV H5* /
Hromom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje termički postojanih čelika sa 9 -12% Cr, pre svega, čelika T 91 i T 92 i za zavarivanje čelika otpornih na vodonik pod pritiskom. Pogodna je za radne temperature do 600°C.EVB 9 CrMov ~E CrMo91 B 42 H5* ~E 62 15-9C1MV1 H5* ~E 9016-B9
Hromom i molibdenom legirana bazična elektroda za zavarivanje termički postojanih čelika sa 9 -12% Cr, pre svega, čelika T 91 i T 92 i za zavarivanje čelika otpornih na vodonik pod pritiskom. Pogodna je za radne temperature do 600°C.EVB 91 CrMov E CrMo91 B 42 H5* ~E 62 15-9C1MV H5* ~E 9018-B9
Molibdenom i hromom legirana bazična elektroda za zavarivanje termički postojanih čelika i čeličnih livova za radne temeperature do 580°C.EVB Mo1Cr E Z B42 H5* ~E 55 18-1M3 H5* E 8016-B5
Srednje i visokolegirane bazične elektrode za zavarivanje sitnozrnastih čelika
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
2560-A / 3580-A* 2560-B / 3580-B* A-5.5 / A-5.4*
Molibdenom legirana, rutilna,a elektroda za zavarivanje čelika postojanih na povišenim temperaturama, za radne temperature do 500°C i za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 590 N/mm2. Pogodna je, pre svega, za zavarivanje korenih i ugaonih zavara.E Ti Mo E46AMoR12/EAMoR12* ~E 55 13-1M3 A (*) E 8013-G
Hromom, molibdenom i vanadijumom legirana, rutilna, elektroda za zavarivanje čelika postojanih na povišenim temperaturama, Cr - Mo - V legiranih čelika i čeličnih livova za radne temperature do 550°C. Namenjena je za zavarivanje kotlovskih limova, cevovoda, posuda pod pritiskom itd. Pogodna je pre svega za zavarivanje korenih i ugaonih zavara.E Ti MoV E MoV R 12* E 55 13 G* E 8013-G
Molibdenom i hromom legirana, rutilna, elektroda za zavarivanje Cr - Mo čelika postojanih na povišenim temperaturama i čeličnih livova za radne temperature do 550°C. Namenjena je za zavarivanje parnih kotlova, cevovoda, posuda pod pritiskom itd. Pogodna je, pre svega, za zavarivanje korenih i ugaonih zavara.E Ti CrMo E CrMo1 R 12* E 55 13 1CM* E 8013-G
Molibdenom i hromom legirana, rutilna, elektroda za zavarivanje Cr - Mo čelika postojanih na povišenim temperaturama i čeličnih livova za radne temperature do 600°C. Namenjena je za zavarivanje kotlovskih limova, cevi, posuda pod pritiskom itd. Pogodna je, pre svega, za zavarivanje korenih i ugaonih zavara.E Ti 2 CrMo E CrMo2 R 12* E 62 13 2C1M* E 9013-G
Hromom i molibdenom legirana, rutilna, elektroda za zavarivanje čelika postojanih na povišenim temperaturama i čelika otpornih na vodonik pod pritiskom, za radne temperature do 600°C. Koristi se, takođe, za zavarivačke radove na nisko i srednjelegiranim poboljšanim čelicima odogovarajućih sastava. Koristi se, pre svega, u industriji prerade nafte. Pogodna je za zavarivanje ugaonih i korenih zavara.E Ti 5 CrMo E CrMo5 R 12* E 62 13 5CM* E 8016-B6
Visokolegirane feritne elektrode
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
EN 1600 / ISO 3581* DIN 8556 / DIN 1736* A-5.4 / A-5.11*
bazična elektroda, legirana iz obloge, pogodna za zavarivanje i navarivanje martenzitno-feritnih CrNi čelika i čeličnih livova. Koristi se pri izradi i popravci vodenih turbina, pumpi, ventila, armatura, itd.INOX B 13 Fe E 13 B 43 E 13 MPB 30+ 130 E 410-15
bazična elektroda, legirana iz obloge, pogodna za zavarivanje i navarivanje martenzitno-feritnih CrNi čelika i čeličnih livova. Koristi se pri izradi i popravci vodenih turbina, pumpi, ventila, armatura, itd. Navari i zavareni spojevi su otporni na koroziju u vodi, pari i morskoj vodi.INOX B 13/1 Fe E 13 1 B 43 E 13 1 MPB 30+ 130 ~E 410-15
bazična elektroda, legirana iz obloge, pogodna za zavarivanje i navarivanje martenzitno-feritnih CrNi čelika i čeličnih livova. Koristi se pri izradi i popravci vodenih turbina, pumpi, ventila, armatura, itd. Navari i zavareni spojevi su otporni na koroziju u vodi, pari i morskoj vodi.INOX B 13/4 Fe E 13 4 B 43 E 13 4 MPB 30+ 130 E 410NiMo-15
bazična elektroda, legirana iz obloge, pogodna za zavarivanje i navarivanje martenzitno-feritnih CrNi čelika i čeličnih livova. Koristi se pri izradi i popravci vodenih turbina, pumpi, ventila, armatura, itd. Navari i zavareni spojevi su otporni na koroziju u vodi, pari i morskoj vodi.INOX B 13/6 Fe / / /
bazična elektroda za zavarivanje i navarivanje feritnih Cr čelika sa 17% Cr i za navarivanje armatura za gasovode, vodovode i parovode izrađenih od nelegiranih i niskolegiranih čelika, gde se zahteva zaptivnost navarenih površina, koroziona otpornost i radna temperatura do 450°C.INOX B 17 Fe E 17 B 43 E 17 MPB 30+ 130 E 430-15
bazična elektroda za zavarivanje i navarivanje feritnih Cr čelika sa 17% Cr i za navarivanje armatura za gasovode, vodovode i parovode izrađenih od nelegiranih i niskolegiranih čelika, gde se zahtevaju zaptivnost navarenih površina, otpornost na koroziju i radna temperatura do 550°C.INOX B 17 MoFe E 17Mo E 17Mo ~E 430Mo-15
Visokolegirane austenitne i austenitno-feritne eleketrode
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
EN 1600 / ISO 3581* DIN 8556 / DIN 1736* A-5.4 / A-5.11*
Stabilizirana feritno austenitna rutilna elektroda, pogodna za zavarivanje stabiliziranih i nestabiliziranih 18/8 CrNi ??elika, otpornih na koroziju. Elektrodu odlikuje slede??e: stabilan luk, meko i mirno zavarivanje bez razbrizgavanja i prenos dodatnog materijala u zavar u sitnim kapima. Troska se sama odvaja, zavari su glatki i otporni na interkristalnu koroziju do 400??C i na oksidaciju do 800??C.INOX R 19/9 Nb E 19 9 Nb R 12 E 19 9 Nb R 26 E 347-17
Stabilizirana bazi??na elektroda za zavarivanje stabiliziranih i nestabiliziranih 18/8 CrNi ??elika, kao i za zavarivanje feritnih 13 Cr ??elika. Zavari imaju visoku žilavost i otporni su na nastanak pora, prslina, interkristalnu koroziju do 400°C i oksidaciju do 800° C.INOX B 19/9 Nb E 19 9 Nb B 22 E 19 9 Nb B 20+ E 347-15
Feritno avstenitna rutilska elektroda z nizko vsebnostjo ogljika za varjenje nestabiliziranih in stabiliziranih korozijsko obstojnih 18/8 CrNi jekel. Elektrodo odlikuje stabilen oblok, varjenje poteka mehko in mirno brez brizganja in s prše??im prehodom dodajnega materiala v zvar.????lindra sama odstopi, vari so gladki, odporni proti interkristalni koroziji do 350??C in oksidaciji do 800??C ter ???????????? do - 196??C.INOX R 19/9 NC E 19 9 LR 12 E 19 9 LR 26 E 308 L-17
Stabilizirana feritno austenitna rutilna elektroda pogodna za zavarivanje stabiliziranih i nestabiliziranih koroziono postojanih 18/8/2 CrNiMo ??elika. Troska se sama odvaja, zavari su glatki, imaju blag prelaz na osnovni materijal i otporni su na interkristalnu koroziju do 400??C i na oksidaciju do 800??C.INOX R 19/12/3 Nb E 19 12 3 Nb R 12 E 19 12 3 Nb R 26 E 318-17
Stabilizirana feritno austenitna bazi??na elektroda za zavarivanje stabiliziranih i nestabiliziranih 18/8/2 CrNiMo ??elika, otpornih na koroziju. Troska se sama odvaja, zavari su glatki, imaju blag prelaz na osnovni materijal i otporni su na interkristalnu koroziju do 400??C i na oksidaciju do 800??C.INOX B 19/12/3 Nb E 19 12 3 Nb B 22 E 19 12 3 Nb B 20+ E 318-15
Feritno austenitna rutilna elektroda sa niskim sadržajem ugljenika, pogodna za zavarivanje nestabiliziranih i stabiliziranih koroziono postojanih 18/8/2 CrNiMo ??elika. Troska se sama odvaja, zavari su glatki, imaju blag prelaz na osnovni materijal, otporni su na interkristalnu koroziju do 350??C, na oksidaciju do 800??C i žilavi su do -196??C.INOX R 19/12/3 NC E 19 12 3 LR 12 E 19 12 3 LR 26 E 316 L-17
Austenitna rutilna elektroda sa niskim sadržajem ugljenika, povišenim sadržajem Mo i sa dodatkom N, pogodna za zavarivanje ??elika otpornih na koroziju sa povišenim Mo, u opremi u hemijskoj, papirnoj i tekstilnoj industriji. Zbog dodatka Mo i N zavari su otporni na hloridne i sulfatne jone.INOX R 19/13/4 L ~E 19 13 4 LR 12 ~E 19 13 4 LR 23 E 317 L-17
Rutilno bazi??na elektroda za zavarivanje feritno austenitnih duplex ??elika, pogodna, pre svega, za primenu u naftnoj i hemijskoj industriji, u brodogradnji i za izradu »off-shore« konstrukcija. Zavari imaju visoku ??vrsto??u i vrlo dobru korozionu otpornost u agresivnim sredinama (slana voda, hlorirane vode…). Zbog visokog sadržaja ferita i otpornosti na to??kastu koroziju zavari imaju visoku otpornost na prsline usled korozije.INOX R 22/9/3 LN E 22 9 3 N L / E 2209 L-17
Rutilna elektroda sa niskim sadržajem ugljenika, pogodna za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih ??elika sa Cr-Ni i Cr-Ni-Mo ??elicima i za navarivanje na ??elike sa povišenim sadržajem C i Mn. Zavari (navari) su otporni na koroziju u kiselinama i morskoj vodi.INOX R 20/10/3 L ~E 20 10 3 R 12 ~E 20 10 3 R 23 E 308 MoL-17
Rutilna elektroda za zavarivanje austenitnih ner??aju??ih ??elika sli??nog sastava. Visok sadržaj Mo, dodaci Cu i N garantuju vrlo visoku korozionu otpornost prema kislinama i dobru korozionu otpornost u hloridnim sredinama. Elektroda ima dobre zavariva??ko - tehnološke osobine, stabilan luk, lako uklanjanje troske i minimalno razbrizgavanje. Žilavost zavara pri niskim temperaturama je vrlo dobra.INOX R 20/25 L E 20 25 5 Cu NL R 23 E 20 25 5 L Cu R E 385-17
INOX B 20/25LINOX B 20/25 L E 20 25 5 Cu NL B 23 E 20 25 5 L Cu B E 385-15
Visokolegirane eleketrode za zavarivanjeu u vatri postojanih čelika
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
EN 1600 / ISO 3581* DIN 8556 / DIN 1736* A-5.4 / A-5.11*
Feritno austenitna rutilna elektroda, legirana iz obloge, pogodna za zavarivanje, u vatri postojanih čelika i čeličnih livova sa približno 25% Cr i 4% Ni i za zavarivanje u vatri postojanih feritnih Cr čelika. Zavari su postojani u vatru do temperature 1100°C i postojani u atmosferi gasova koji sadrže sumpor.INOX R 25/4 Fe E 25 4 R 43 E 25 4 MPR 33 160 AISI: 446
Austenitno feritna rutilna elektroda za zavarivanje nerđajuđih u vatri postojanih CrNi čelika i čeličnih livova, sastava 20-25% Cr i 11-14% Ni. Zavari su postojani do temperature 1000°C. Koristi se za međusobno zavarivanje raznorodnih čelika (visoko legiranih sa nelegiranim čelicima). Elektrodu odlikuje stabilan luk, zavarivanje protiče meko i mirno bez razbrizgavanja i sa prenosom dodatnog materijala u zavar u sitnim kapima. Troska se sama odvaja, zavari su glatki.INOX R 25/14 NC E 23 12 LR 12 E 23 12 LR 26 E 309 L-17
Austenitno feritna rutilna elektroda za zavarivanje nerđajuđih u vatri postojanih CrNi čelika i čeličnih livova. Zavari su postojani do temperature 1150°C. Koristi se, takođe, za međusobno zavarivanje visokolegiranih i nelegiranih čelika, za platiranje ivica žleba pri zavarivanju raznorodnih čelika i kao međusloj pri navarivanju elektrodom INOX R 19/9 NC na nelegirani čelik. Elektrodu odlikuje stabilan luk, zavarivanje protiče meko i mirno bez razbrizgavanja i sa prenosom dodatnog materijala u zavar u sitnim kapima. Troska se sama odvaja, zavari su glatki.INOX R 25/14/3 NC E 23 12 2 LR 12 E 23 13 2 LR 26 E 309Mo L-17
Austenitna rutilna elektroda za zavarivanje u vatri postojanih čelika i čeličnih livova sa 25% Cr i 20% Ni, te za zavarivanje u vatri postojanih feritnih Cr čelika. Elektrodu odlikuje stabilan luk, zavarivanje protiče meko i mirno bez razbrizgavanja i sa prenosom dodatnog materijala u zavar u sitnim kapima. Troska se sama odvaja, zavari su glatki i postojani u vatri do temperature 1200° C.INOX R 25/20 E 25 20 R 12 E 25 20 R 26 E 310-16
Austenitna bazična elektroda za zavarivanje u vatri postojanih čelika i čeličnih livova sa 25% Cr i 20% Ni, te za zavarivanje u vatri postojanih fertinih čelika. Zavari su postojani u vatri do temperature 1200°C i žilavi do -196°C.INOX B 25/20 E 25 20 B 42 E 25 20 B 20+ E 310-15
Visokolegirane eleketrode za posebne namene
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
EN 1600 / ISO 3581* DIN 8556 / DIN 1736* A-5.4 / A-5.11*
Austenitno feritna rutilna elektroda, legirana iz obloge, namenjena za zavarivanje CrNi čelika, za međusobno zavarivanje nerđajućih CrNi čelika sa nelegiranim čelicima, nelegiranih sa visokolegiranim čelicima, za zavarivanje vatrootpornih 20/12 CrNi čelika i za platiranje ivica žleba pri međusobnom zavarivanju raznorodnih čelika. Elektroda je vrlo pogodna za hobi zavarivanje malim transformatorima.INOX R 22/12/3 Fe E 23.12.2R 160 33X* / E 309Mo-16
Austenitna bazična elektroda za zavarivanje nerđajućih Cr i CrNi čelika, za zavarivanje čelika visoke čvrstoće i slabe zavarljivosti, za međusobno spajanje raznorodnih čelika, za navarivanje međuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i na habanje otpornih navara. Zavari su: nemagnetični, otporni na oksidaciju do temperature 800°C, žilavi do temperature -100°C i otporni na nastanak prslina.INOX B 18/8/6 E 18 8 Mn B 22 E 18 8 Mn B 20+ ~E 307-15
Austenitna rutilna elektroda, legirana iz obloge, za zavarivanje nerđajućih Cr i CrNi čelika, za zavarivanje čelika visoke čvrstoće i slabe zavarljivosti, za međusobno spajanje raznorodnih čelika, za navarivanje međuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i prema habanju otpornih navara. Zavari su: nemagnetični, otporni na oksidaciju do temperature 800°C, žilavi do temperature -100°C i otporni na nastanak prslina.INOX R 18/8/6 Fe E 18 8 Mn R 53 E 18 8 Mn MPR33 160 ~E 307-16
Austenitna rutilna elektroda za zavarivanje nerđajućih Cr i CrNi čelika, za zavarivanje čelika visoke čvrstoće i slabe zavarljivosti, za međusobno spajanje raznorodnih čelika, za navarivanje međuslojeva koji služe za izravnavanje i odstranjivanje napona, te za navarivanje koroziono postojanih i na habanje otpornih navara. Zavari su: nemagnetični, otporni na oksidaciju do temperature 800°C, žilavi do temperature -100°C i otporni na nastanak prslina.INOX R 18/8/6 E 18 8 Mn R 12 E 18 8 Mn R 26 E 307-17
Feritno austenitna rutilna elektroda za zavarivanje čelika visoke čvrstoće, raznorodnih i slabo zavarljivih čelika, te za navarivanje međuslojeva i pohabanih delova. Elektrodu odlikuje stabilan luk, zavarivanje protiče meko i mirno bez razbrizgavanja i sa prenosom dodatnog materijala u zavar u sitnim kapima. Troska se lako uklanja, zavari su glatki i izvadredno otporni na nastanak prslina i pora.INOX R 29/9 E 29 9 R 12 E 29 9 R 26 E 312-17
Feritno austenitna rutilna visokoproduktivna elektroda (160%), za zavarivanje čelika visoke čvrstoće, raznorodnih i slabo zavarljivih čelika, te za navarivanje međuslojeva i pohabanih delova. Elektrodu odlikuje stabilan luk, zavarivanje protiče meko i mirno bez razbrizgavanja i sa prenosom dodatnog materijala u zavar u sitnim kapima. Troska se lako uklanja, zavari su glatki i izvandredno otporni na nastanak prslina i pora.INOX R 29/9 Fe E 29 9 R 53 E 29 9 R 26 E 312-2
bazična elektroda na osnovi nikla, sa iskorišćenjem cca. 140 %, za posebne namene u nuklearnoj i niskotemperaturnoj tehnici. Koristi se za zavarivanje i navarivanje različito legiranih materijala za radne temperature od -196°C do 600°C i za platiranje mekših materijala, koji moraju biti korozono postojani na višim temperaturama. Čist metal šava je austenitne strukture, koroziono postojan na višim temperaturama, žilav pri niskim temperaturama i otporan na toplotne šokove. Temperatura predgrevanja zavisi od osnovnog materijala, a temperatura međuprolaza treba da bude 125 -150°C.INOX B 70/15 / EL NiCr 15 Fe Mn* E NiCrFe-3*
Elektrode za navarivanje
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN 14700 DIN 8555 A-5.13
Visoko legirana bazičnana elektroda za navarivanje alata, koji se koriste za oblikovanje čelika i drugih metala u vrućem i hladnom stanju, kao što su utopi, čelični kalupi, matrice i trnovi za presovanje, valjci i drugi alati. Navari su žilavi, otporni na habanje i udarce i mogu se mehanički obrađivati. tvrdoća navara je postojana do temperature od 600°C.UTOP 38 E Fe 3 E 3-UM-40-T /
TOOLTIP TEXTUTOP 43 E Fe 3 E 3-UM-400-PT /
TOOLTIP TEXTUTOP 45 E Fe 3 E 3-UM-45-T /
TOOLTIP TEXTUTOP 52 E Fe 3 E 3-UM-60-T /
Visoko legirana bazičnana elektroda za navarivanje alata koji se koriste za oblikovanje i rezanje čelika i drugih metala u vrućem i hladnom stanju, kao što su utopi, matrice i trnovi za presovanje, alati za rezanje, pneumatski i drugi alati. Navari su žilavi i otporni na habanje i udarce. Reznim alatima je moguće obrađivati samo meko žarene navare. tvrdoća navara je postojana do temperature od 600o C.UTOP 55 E Fe 4 E 6-UM-60-T /
Specijalna elektroda za navarivanje brzoreznog Mo čelika za rad u vrućem, gde se zahteva visoka tvrdoća i otpornost na habanje u vrućem. Primenljiva je za izradu i popravku reznih alata od brzoreznih čelika, za navarivanje reznih ivica na alatima od običnih čelika i za navarivanje alata koji su izloženi jakom habanju pod pritiskom i udarcima u vrućem.TOOLDUR E Fe 4 E 4-UM-60-65-S /
bazičnana elektroda, legirana Cr i Mn, za srednje tvrdo navarivanje zupčanika, šina, osovina, vratila, spojnica i drugih mašinskih delova. Navari su žilavi, otporni na habanje i mogu se mehanički obrađivati.E DUR 250 E Fe 3 E 1-UM-250 /
bazičnana elektroda, legirana Cr i Mn, za srednje tvrdo navarivanje zupčanika, šina, osovina, vratila, spojnica i drugih mašinskih delova. Navari su žilavi, otporni na habanje i mogu se mehanički obrađivati.E DUR 300 E Fe 1 E 1-UM-300 /
bazičnana elektroda, legirana Cr i Mn, za tvrdo navarivanje istrošenih točkova, šina, kliznih površina, lančanika i drugih delova na vozilima sa gusenicama, kao i za navarivanje mašinskih delova koji su izloženi jakom habanju. Navari su žilavi, otporni na habanje i udarce i mogu se mehanički obrađivati.E DUR 400 E Fe 3 E 1-UM-400 /
bazičnana elektroda, legirana Cr i Mn, za vrlo tvrdo navarivanje delova od kojih se zahteva vrlo visoka otpornost na habanje, kao npr. delovi bagera, karike lanaca, rezni alati, matrice ...E DUR 500 E Fe 3 E 1-UM-50 /
bazičnana elektroda, legirana Cr, za vrlo tvrdo navarivanje čeličnih delova od kojih se zahteva vrlo visoka otpornost na habanje. Za navarivanje čeljusti drobilica, delova bagera, plugova, pneumatskog alata, noževa za makaze, alata za probijanje i presovanje, kao i drugih alata za rad u hladnom i vrućem stanju. Navari su žilavi i otporni na udarce.E DUR 600 E Fe 8 E 6-UM-60 /
Rutilna elektroda, legirana Cr, Mo i Si. Pogodna je za tvrdo navarivanje čeličnih predmeta, od kojih se zahteva vrlo visoka otpornost na habanje, npr. za navarivanje čeljusti drobilica, delova bagera, plugova, pneumatskog alata, noževa za makaze, alata za probijanje i presovanje, kao i drugih alata za rad u hladnom i vrućem stanju. Navari su bez prslina i pora.E DUR 60 R E Fe 8 E 6-UM-55 /
bazičnana elektroda, legirana Cr i Si. Pogodna je za tvrdo navarivanje čeličnih predmeta, od kojih se zahteva vrlo visoka otpornost na habanje, npr. za navarivanje čeljusti drobilica, delova bagera, plugova, pneumatskog alata, noževa za makaze, alata za probijanje i presovanje, kao i drugih alata za rad u hladnom i vrućem stanju. Navari su bez prslina i pora.E DUR 600 Si Si E Fe 8 E 6-UM-55 /
Specijalna elektroda za navarivanje sa dodatkom Co, pogodna za navarivanje alata za rad na povišenim temperaturama, u uslovima brzih promena temperatura i opterećenja, kao npr. kod alata za livenje, alata za rezanje i struganje na vruće, matrica za istiskivanje, presa za čelike i sl. Optimalni uslovi za rad su do temperature 650oC, i pored toga što je materijal postojan do 900oC. Navareni materijal se može mašinski obrađivati i nitrirati. Pri navarivanju na nelegirane i niskolegirane čelike preporučuje se navarivanje 3 - 4 sloja.TOOLDUR Co E Fe 3 ~E3-UM-50 CTZ /
Elektroda za navarivanje delova izloženih jakim udarcima, umerenom habanju, i tamo gde je potrebna otpornost na koroziju do 400C. Pogodna je za navarivanje alata presa, zupčanika, sedišta ventila, reznih ivica, noževa i valjaka staza. Metal šava je martenzitne strukture i može se obradjivati brušenjem ili rezanjem noževima od tvrdog metala odmah nakon zavarivanja, pre nego što se metal ohladi ispod 200C.E DUR Cr 13 E Fe 8 E 5-UM-CGP / -->
Specijalne elektrode za zavarivanje delova otpornih na habanje
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN 14700 DIN 8555 A-5.13
Rutilna elektroda za tvrdo navarivanje delova, izloženih istovremenom uticaju abrazije, pritiska i jakih udaraca, kao i delova izloženih trenju metal - metal u suvom i mokrom ambijentu. Primenjuje sa za navarivanje lopata bagera, plugova, delova drobilica, mešalica i sl. Navari se teško obrađuju mašinski.ABRADUR 54 E Fe 8 E 6-UM-55-G /
Rutilna elektroda za tvrdo navarivanje delova, izloženih vrlo jakoj abraziji zajedno sa srednja jakim udarcima. Primenjuje se za navarivanje delova bagera, buldožera, drobilica za meke minerale, vođica transportnih traka i sl. Navare je moguće obrađivati brušenjem. Preporučuje se navarivanje međusloja elektrodom INOX B 18/8/6 ili E Mn17Cr13.ABRADUR 58 E Fe 14 ~E 10-UM-60-G2 /
Rutilna elektroda sa karbidima hroma, pogodna za tvrdo navarivanje delova izloženih vrlo jakoj abraziji i srednje jakim udarcima. Primenjuje se za navarivanje delova bagera i buldožera, delova drobilica za meke minerale, vođica transportnih traka i sl. Navare je moguće obrađivvati brušenjem. Preporučuje se navarivanje međusloja elektrodom INOX B 18/8/6 ili E Mn17Cr13.ABRADUR 60 E Fe 14 E 10-UM-60-GR /
Bazična elektroda za tvrdo navarivanje delova izloženih vrlo jakoj abraziji i srednje jakim udarcima pri temperaturama do 450°C. Primenjuje se za navarivanje lopatica mešalica, puževa presa, delova presa za opeke i beton, vođica transportnih traka, delova drobilca i sl. Navare je moguće obrađivvati brušenjem. Preporučuje se navarivanje međusloja elektrodom INOX B 18/8/6 ili E Mn17Cr13.ABRADUR 64 E Fe 15 ~E 10-UM-65-GR /
bazična elektroda za tvrdo navarivanje delova, izloženih habanju zbog međusobnog trenja, jakoj abraziji i udarcima pri temperaturama do 500°C. Primenjuje sa za navarivanje potisnih puževa ekstruderskih presa za glinu, vođica transportnih traka, lopatica i strugača mešalica, levaka i usipnih jama. Navare je moguće obrađivvati brušenjem. Preporučuje se navarivanje međusloja elektrodom INOX B 18/8/6 ili E Mn17Cr13.ABRADUR 65 E Fe 16 ~E 10-UM-65-G /
bazična elektroda za tvrdo navarivanje delova, izloženih jakoj abraziji i srednje jakim udarcima pri temperaturama do 600°C. Primenjuje se za navarjanje delova drobilica tvrdih ruda, zasipnih sistema visokih peći i peći za sinterovanje i sl. Navare je moguće obrađivvati brušenjem. Preporučuje se navarivanje međusloja elektrodom INOX B 18/8/6 ili E Mn17Cr13.ABRADUR 66 E Fe 16 E 10-UM-65-GR /
Debelo obložena bazična elektroda za navarivanje izuzetno tvrdih navara sa visokim sadržajem Cr i W karbida, koji su vrlo otporni na klizno habanje mineralnim i drugim materijama. Navari nisu pogodni za veća opterećenja udarcima. Preporučuje se navarivanje međusloja elektrodom INOX B 18/8/6 i kombinovano navarivanje elektrodom E DUR 600.CrWC 600 E Fe 16 E 10-UM-60-C /
Elektrode za navarivanje delova koji ojačavaju udarcima
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN 14700 DIN 8555 A-5.13
bazična elektroda za tvrdo navarivanje, za izradu delova izloženih jakim udarcima i trenju, kao i za spajanje i navarivanje Mn14 čelika debljine do 10 mm. Navari imaju visoku otpornost na udarce i, posle hladnog ojačavanja, takođe, otpornost na abraziju. Navare je, pre ojačavanja, moguće mehanički obrađivati. Koristi sa za zavarivanje Mn 14 čelika koji se koriste na železnici i za navarivanje delova teških drobilica (otvori za punjenje, obloge, oplate rotacionih drobilica).E Mn 14 E Fe 9 E 7-UM-200-KP /
Bazična elektroda za tvrdo navarivanje, za izradu delova od Mn čelika i za navarivanje delova od ugljeničnih čelika, koji su izloženi jakim udarcima i trenju. Primenjuje se, takođe, za navarivanje međuslojeva pre nanošenja slojeva sa većom otpornošću na abraziju. Navari su izuzetno otporni na udarce i nakon hladnog ojačavanja, takođe, na abraziju. Koristi se za zavarivanje Mn 4 čelika koji se koriste na železnici, za izradu i reparaturu delova teških drobilca (rotacionih čekića, valjaka, čeljusti), kašika mašina za zemljane radove i sl. Navare je, pre ojačavanja, moguće mehanički obrađivati.E Mn 14 Cr 4 E Fe 9 ~E 7-UM-200-KP /
Visoko produktivna rutilna elektroda za zavarivanje i navarivanje Mn14 čelika i ostalih, na habanje otpornih čelika, u slučajevima gde se od materijala zahteva izuzetna otpornost na udarce i kavitaciju. Koristi se, takođe, za navarivanje međuslojeva pre navarivanja elektrodama ABRADUR 54, 58, 64, 65 ili 66. Koristi se za izradu i popravku batova hidrauličnih presa, lopata bagera, delova drobilca izloženih jakim udarcima, železničkih šina i sl. Navare je, pre ojačavanja, moguće mehanički obrađivati.E Mn 17 Cr 13 E Fe 9 / /
Visoko produktivna bazična elektroda za navarivanje delova, koji su izloženi jakom trenju metal - metal, jakim udarcima i pritisku pri temperaturama do 500°C. Navari su izuzetno otporni na udarce i umereno otporni na abraziju. Primenjuje se za navarivanje čekića, čeljusti različitih drobilica, obložnih ploča, sedišta zvona visokih peći i sl. Navare je, pre ojačavanja, moguće mehanički obrađivati. U tom slučaju se preporučuje, da se zbog lakše obrade poslednji sloj navari elektrodom INOX B 18/8/6 ili INOX R 18/8/6 Fe.E Mn 17 Cr 10 Nb 3 E Fe 9 / /
Elektrode i žice za navarivanje na osnovi kobalta - DUROSTELI
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN 14700 DIN 8555 A-5.13
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 1 E E 20-UM-55-ZCT R Co Cr-C
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 1 P G/WSG-20-GO-55-ZCT E Co Cr-C
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 6 E E 20-UM-40-ZCT R Co Cr-A
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 6 P G/WSG-20-GO-45-ZCT E Co Cr-A
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 12 E E 20-UM-50-ZCT R Co Cr-B
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 12 P G/WSG-20-GO-50-ZCT E Co Cr-B
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 21 E E 20-UM-300-CKZT /
TOOLTIP TEXTDUROSTEL 21 P G/WSG-20-GO-300-ZKCT /
TOOLTIP TEXTDUROSTEL F P G/WSG-20-GO-40-ZCT /
Elektrode za zavarivanje sivog liva
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN ISO 1071 DIN 8573 A-5.15
Obložena elektroda od monela za hladno zavarivanje sivog liva. Koristi se za reparaturno zavarivanje prelomljenih i pohabanih delova od sivog liva te za popravku lunkera i drugih grešaka na odlivcima od sivog liva. Obradljivost zavara je dobra.MONEL EC NiCu-1 E NiCu BG12 E NiCu-B
TOOLTIP TEXTMONEL C EC NiCu-1 E NiCu G13 E NiCu-B
Obložena elektroda, izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog i temper liva, te za njihovo zavarivanje sa čelicima. Najpogodnija je za reparature prslina, odlomljenih delova i popravku grešaka kućišta mašina. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara. Za žlebljenje upotrebiti elektrodu Sekator 2B.SUPER Ni EC Ni-Cl-1 E Ni BG12 E Ni-Cl
Obložena elektroda, izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog i temper liva, te za njihovo zavarivanje sa čelicima, bakrom i monelom. Najpogodnija je za reparature prslina, odlomljenih delova i popravku grešaka kućišta mašina. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara. Za žlebljenje upotrebiti elektrodu Sekator 2B.CAST Ni EC Ni-Cl-1 E Ni BG12 E Ni-Cl
Obložena elektroda, izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog i temper liva. Zavari su bez prslina i pora. Najpogodnija primena je za reparature prslina, odlomljenih delova i popravku grešaka kućišta mašina. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote i smanjenje zaostalih napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara. Za žlebljenje se preporučuju elektrode Sekator 2A ili Sekator 2B.CAST Ni C EC Ni-Cl-1 E Ni BG13 E Ni-Cl
Obložena elektroda, izrađena od Ni - Fe žice. Koristi se za hladno zavarivanje nodularnog, sivog i temper liva, te za njihovo zavarivanje sa čelicima. Najpogodnija je za popravku grešaka kućišta mašina. Zavari imaju veću čvrstoću od zavara izarađenih Cast Ni ili Super Ni elektrodama. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara. Za žlebljenje upotrebiti elektrodu Sekator 2B.CAST NiFe EC NiFe-Cl-1 E NiFe BG12 E Ni-Cl
CAST NiFe CCAST NiFe C EC NiFe-Cl-1 E NiFe BG13 E Ni-Cl
Elektroda je izrađena od Ni - Fe bimetalne žice i pogodna je za zavarivanje nodularnog, sivog i temper liva. Pogodna je i za reparaturno zavarivanje navedenih materijala i za njihovo zavarivanje sa čelicima. čvrstoća zavara je veća od čvrstoće zavara zavarenog Ni elektrodom. Takođe, osetljivost na nečistoće je manja od osetljivosti zavara zavarenih Ni elektrodom. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote. Zavare je moguće mehanički obrađivati.CAST NiFe B EC NiFe-Cl-1 E NiFe BG12 E Ni-Cl
TOOLTIP TEXTCAST NiFe BC EC NiFe-Cl-1 E NiFe BG13 E Ni-Cl
Obložena elektroda izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog liva i za njegovo zavarivanje sa čelicima. Posebno je pogodna za zavarivanje sferoidiziranog sivog liva (nodularnog liva). Elektroda je manje osetljiva na nečistoće na osnovnom materijalu. Ima dobre zavarivačke osobine i na masnom sivom livu. Može se koristiti za kombinovano zavarivanje sa elektrodom Cast Ni. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote. Da bi se sprečilo pregrevanje treba zavarivati kratkim zavarima. Za žlebljenje se preporučuju elektrode Sekator 2A ili Sekator 2B. Brušenje nije preporučljivo. Zavare je moguće naknadno obrađivati.CAST NiFe 10 ~E Ni BG12 ~E Ni-Cl
Obložena elektroda sa železnim jezgrom, koja se koristi za hladno zavarivanje slabo zavarljivih ili oksidima zaprljanih delova od nodularnog, sivog i temper liva (npr. kada nije moguće zavarivanje sa Ni dodatnim materijalom). Koristi se za zavarivanje međusloja pre zavarivanja sa Cast Ni ili Cast Ni Fe dodatnim materijalima. Zavari nisu koroziono postojani i mogu se obrađivati brušenjem.CAST Fe EC St 1 ~E Fe-1 S21 ~E St
Debelo obložena elektroda za toplo zavarivanje i navarivanje sivog liva kvaliteta do SL - 25. Pogodna je za popravku (regeneraciju) kokila i većih odlivaka od sivog liva.SL 250 EC FeC-2-7 E(FeC-2) BG 49 /
Elektrode za zavarivanje bakra, bronze i legura aluminijuma
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN ISO 1071 DIN 1733 / DIN 8555* A-5.6
Obložena elektroda za zavarivanje i navarivanje bronze, bakra, legura bakra i sivog liva, za zavarivanje ??elika sa bakrom i legurama bakra i za navarivanje bronze na ??elik i na ??eli??ni i sivi liv. Vrlo je pogodna za navarivanje bronzanih ležajeva.BRON CuSn E CuSn 2 B2 E CuSn-7 E CuSn-A
Obložena elektroda za zavarivanje aluminijumske bronze, za navarivanje aluminijumske bronze na ??elik i za zavarivanje ??elika sa bakrom i legurama bakra. Zavari su otporni na koroziju u morskoj vodi i otporni su na habanje.BRON CuAl E CuAl 2 B2 E CuAl-8 E CuAl-A2
Obložena elektroda za zavarivanje i navarivanje razli??itih aluminijumskih bronzi, posebno onih sa višim sadržajem mangana i za zavarivanje bronze i bakra sa ??elikom i sivim livom. Zavari su otporni na koroziju, posebno u morskoj vodi. Koristi se pre svega u brodogradnji za izradu brodskih propelera, pumpi i armatura, te u hemijskoj industriji.BRON CuMn E CuAlMn 2 B2 E 31-200cn* ~E CuMnNiAl
Obložena elektroda za zavarivanje i navarivanje bakra, legura bakra i sivog liva, za zavarivanje ??elika sa bakrom i legurama bakra i za navarivanje bronze na ??elik.EL Cu ~E CuMn2 ~ECu
DIN 1732 A-5.3
Aluminijumska elektroda za zavarivanje ??istog aluminijuma i legura aluminijuma u hemijskoj i elektro industriji, za proizvodnju posuda, aparata i drugih proizvoda. Zavari su otporni na koroziju. Elektrode treba skladištiti u suvom prostoru.ALU 99.5 EK-Al 99.5 E-1100
Manganom legirana aluminijumska elektroda za zavarivanje legura aluminijuma. Pogodna je za zavarivanje u proizvodnji vozila, konstrukcija, posuda, aparata, mašinskih delova itd. Zavari su otporni na koroziju u morskoj vodi. Elektrode treba skladištiti u suvom prostoru.ALU Mn EK-Al Mn E-3003
Silicijumom legirana aluminijumska elektroda za zavarivanje silumina i za reparaturno zavarivanje legura aluminijuma. Zavari su otporni na koroziju. Elektrode treba skladištiti u suvom prostoru.ALU 5 Si EK-Al Si5 E-4043
Silicijumom legirana aluminijumska elektroda za zavarivanje silumina i za reparaturno zavarivanje legura aluminijuma. Zavari su otporni na koroziju. Elektrode treba skladištiti u suvom prostoru.ALU 12 Si EK-AlSi 12 /
Elektrode za žljebeljenje, rezanje i predgrevanje
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN ISO 1071 DIN 1733 / DIN 8555* A-5.6
Debelo obložena kisela elektroda za rezanje svih metalnih materijala. Elektrodom možemo rezati u svim položajima. Rezovi su ravnomerni i glatki. Osim u slučaju nerđajućih čelika, nije potrebna dodatna obrada rezanih površina.SEKATOR 1 / / /
Debelo obložena elektroda za žlebljenje, ukopavanje i rezanje svih metalnih materijala. Elektrodom možemo rezati u svim položajima, osim vertikalno na gore. Žlebovi su ravnomerni i glatki i nije potrebna dodatna obrada rezanih površina.SEKATOR 2 A / / /
Debelo obložena elektroda za žlebljenje, ukopavanje i rezanje svih metalnih materijala. Elektrodom se može rezati u svim položajima, osim vertikalno na gore. Žlebovi su ravnomerni i glatki i nije potrebna dodatna obrada rezanih površina.SEKATOR 2 B / / /
Posebna elektroda, namenjena za lokalno predgrevanje metalnih komada manjih i srednjih dimenzija. Može da zameni zagrevanje gasnim plamenom u radionicama i pri reparaturnim radovima. Elektrodom se može predgrevati, vršiti lokalna termička obrada zavara, zagrevati pre savijanja i ispravljanja i sl. Elektrode ne stvara navar, a troska se lako uklanja. Pogodna je za čelike, livena gvožđa i obojene metale. Elektroda zahteva veće jačine struja i vertikalan i duži luk, dužine 15 - 30mm.TERMO / /
Aglomerirani prašci za zavarivanje
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN 760 DIN 32 522 A-5.17
Aluminatno - rutilni prašak za automatsko zavarivanje niskougljeničnih konstrukcijskih čelika, kotlovskih limova, čelika za cevi, te sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 355 N/mm2. Pogodan je za zavarivanje sa dve (tandem) ili više žica pri većim brzinama zavarivanja, zatim, za zavarivanje dugačkih i spiralno zavarenih spojeva, te za zavarivanje tankozidnih cevi. Zrnovitost praška je 0.2 – 1.6 mm, a specifična težina je 1.6 kg/dm3.AR 18.5 SA AR 188 AC F7 A0-EM 12K
Aluminatno - rutilni prašak za automatsko zavarivanje niskougljeničnih konstrukcijskih čelika, kotlovskih limova, čelika za cevi te sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 355 N/mm2. Pogodan je za zavarivanje sa dve ili više žica pri većim brzinama. Troska se lako odvaja, zbog čega se ovaj prašak koristi, pre svega, za zavarivanje ugaonih i sučeonih zavara velike dužine, spiralno zavarenih spojeva i za zavarivanje tankozidnih cevi. Pogodan je, takođe, za zavarivanje manje čistih materijala, jer je manje osetljiv na površinske nečistoće. Zrnovitost praška je 0.2 – 1.6 mm, a specifična težina je 1.6 kg/dm3.AR D1 SA AR 197 AC F7 A0-EM 12K
Aluminatno - rutilni prašak za automatsko zavarivanje niskougljeničnih konstrukcijskih čelika, čelika za cevi, te sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 355 N/mm2. Pogodan je za zavarivanje sa dve (tandem) ili više žica pri većim brzinama zavarivanja, i posebno, zbog lakog odvajanja troske za zavarivanje ugaonih i sučeonih zavara velike dužine, spiralno zavarenih spojeva i za zavarivanje tankozidnih cevi. Zrnovitost praška je 0.2 – 1.6 mm, a specifična težina je 1.6 kg/dm3.AR 18.1 SA AR 188 AC F7 A2-EM 12K
Aluminatno - bazični prašak za automatsko zavarivanje niskougljeničnih konstrukcijskih i sitnozrnih čelika sa naponom tečenja do 430 N/mm2, čelika za cevi i brodogradnju i za zavarivanje kotlovskih limova. Koristi se za zavarivanje sa dve ili više žica. Zrnovitost praška je 0.2 – 1.8 mm, a specifična težina je 1.3 kg / dm3.AB 100 SA AB 176 AC H5 F6 A2-EM 12K
Fluoridno - bazični prašak za automatsko zavarivanje sitnozrnih, konstrukcijskih čelika visoke čvrstoće, čelika sa garantovanim mehaničkim osobinama na niskim temperaturama i čelika otpornih na starenje. Pogodan je, pre svega, za zavarivanje sa više zavara i u tandem postupku. Troska je kratka i nije tečljiva, što je pogodno za zavarivanje okruglih predmeta manjih prečnika. Zavari su ujednačeni i lepo oblikovani, bez ivičnih zajeda i nalepljivanja. Zrnovitost praška je 0.2 – 1.8 mm, a specifična težina je 1.2 kg/dm3. Može da se koristi u kombinaciji sa punjenom žicom.FB TT SA FB 155 AC H5 F6 A4-EM 12K
Fluoridno - bazični prašak za automatsko zavarivanje i navarivanje niskougljeničnih konstrukcijskih i sitnozrnih čelika napona tečenja do 430 N/mm2, čelika za cevi i brodogradnju i za zavarivanje kotlovskih limova. Pogodan je za zavarivanje sa dve ili više žica, zbog čega se dosta koristi u proizvodnji cevi i za zavarivanje i navarivanje u kombinaciji sa punjenim žicama. Zrnovitost praška je 0.2–1.8 mm, a specifična težina je 1.2 kg/dm3.FB 12.2 SA FB 165 AC H5 F6 A4-EM 12K
Fluoridno - bazični prašak za automatsko zavarivanje nerđajuđih, termički postojanih čelika, u kombinaciji sa visokolegiranim žicama, koje su navedene u DIN 8556. Zrnovitost praška je 0.2 – 2 mm, a specifična težina je 1.4 kg / dm3.FB CrNi SA FB 263 DC /
Kalcijum - silikatni prašak za navarivanje punim i punjenim žicama i trakama. Pogodan je za zavarivanje strujama visoke jačine. Troska se lako odvaja sa vruće površine. Zrnovitost praška je 0.2 – 1.6 mm, a specifična težina je 1.4 kg / dm3.CS Cr 6 SA CS 196 AC /
Kalcijum - silikatni prašak za automatsko zavarivanje i navarivanje Cr, CrNi i CrNiMo čelika sa odogovarajućim žicama ili trakama. Koristi se, pre svega, za platiranje u hemijskoj industriji i petrohemiji. Za zavarivanje se može koristiti jednosmerna struja sa minus polom na žici. Zrnovitost praška je 0.2 – 2 mm, a specifična težina je 1.4kg/dm3.CS CrNi SA CS 24994 AC /
Aluminatno - bazični prašak za automatsko navarivanje sa Cr, CrNi i CrNiMo legiranim trakama, kao i sa nelegiranim žicama. Može da se koristi za zaštitu od korozije ili habanja. Navari su ravni i glatki. Zrnovitost praška je 0.2 – 1,8 mm, a specifična težina je 1.3 kg / dm3.AB Cr SA AB 2B 5654 AC /
Kalcijum - silikatni prašak za automatsko navarivanje čeličnih površina, gde se zahteva visoka otpornost na habanje (npr. navarivanje istrošenih delova mašina i transportnih uređaja, bagera, vozila sa gusenicama i ostalih delova gde se zahteva viša tvrdoća). Koristi se u kombinaciji sa uobičajenim nelegiranim žicama, pa se navari legiraju iz praška. Zato je konstantnost hemijskog sastava navara, pre svega, zavisna od stabilnosti parametara zavarivanja. Optimalni parametri zavarivanja za žicu prečnika 4 mm su: jačina struje 600 A, napon 32 V i brzina zavarivanja 50 cm/min. Za veću tvrdoću navara je potrebno koristiti legirane žice. Zrnovitost praška je 0.2 – 2 mm, a specifična težina je 1.2 kg / dm 3.CS 350 SA CS 3 C0,2 Cr3 AC /
Fluoridno - bazični prašak za automatsko zavarivanje nerđajuđih, termički postojanih čelika u kombinaciji sa visokolegiranim žicama, koje su navedene u DIN 8556. Zavari su lepi i glatki, troska se lako odvaja, pa se zato preporučuje za zavarivanje ugaonih zavara. Zrnovitost praška je 0.2 – 1.6 mm, a specifična težina je 1.4 kg/dm3.FB 33 SA AF 25635 DC /
TOOLTIP TEXTAB 123 SA AB 167 AC H5 F6 A5-EM12K
TOOLTIP TEXTMS 200 SA MS 188 AC F7 A2-EM12K
Žice za zavarivanje u zaštitnom gasu TIG postupkom
EN ISO
636-A / 21952-A*
14343-A**
18274***
636-B / 21952-B*
14343-B***
A-539 / A-5.28*
A-5.14**
A-5.18***
TOOLTIP TEXTTIG Mo W 46 2 W2Mo
W MoSi*
W 55 2 W2M3
W 1M3*
ER 70 S-A1*
TOOLTIP TEXTTIG CrMo W CrMo1Si* W 1CM3* ER 80 S-G*
TOOLTIP TEXTTIG 2 CrMo W CrMo2Si* W 2C1M3* ER 90S-G
TOOLTIP TEXTTIG VAC 60 W 42 5 W3Si1 W 49 5 W6 ER70 S-6***
TOOLTIP TEXTTIG VAC 65 W 46 4 W4Si1 W 55A 4 W6 ER70 S-6***
TOOLTIP TEXTTIG 19/9 NbSi W 19 9 Nb Si** SS 347 Si** ER 347 Si S
TOOLTIP TEXTTIG 19/9 NCSi W 19 9 L Si** SS 308 LSi** ER 308 L Si
TOOLTIP TEXTTIG 19/12/3 NbSi W 19 12 3 Nb Si** ~SS 318** ER 318 Si
TOOLTIP TEXTTIG 19/12/3 NCSi W 19 12 3 L Si** SS 316 LSi** ER 316 L Si
TOOLTIP TEXTTIG 25/14 NC Si W 23 12 L Si** SS 309 LSi** ER 309 L Si
TOOLTIP TEXTTIG 18/8/6 Si W 18 8 Mn** ~SS 307 ** ~ER 307
TOOLTIP TEXTTIG 25/20 W 25 20** SS 310** ER 310
TOOLTIP TEXTTIG 29/9 W 29 9** SS 312** ER 312
TOOLTIP TEXTTIG 70/15 S Ni 6076 (NiCr20Mn3Nb)*** / ER NiCr-3**
TOOLTIP TEXTTIG 22/9/3 LN W 22 9 3 NL** SS 2209** ER 2209 S22
TOOLTIP TEXTTIG 625 S Ni 6625(NiCr22Mo9Nb)*** / ER NiCrMo-3**
TOOLTIP TEXTTIG Cu S-Cu 1898(CuSn1) ER CuSn
TOOLTIP TEXTTIG CuAl8 S-Cu 6100(CuAl7) ER CuAl-A1
TOOLTIP TEXTTIG CuSn6 S-Cu 5180(CuSn5P) ER CuSn-A
TOOLTIP TEXTTIG CuAg S-Cu 1897(CuAg1) /
TOOLTIP TEXTTIG CuMn S-Cu 6338(CuMn13Al8Fe3Ni2) /
TOOLTIP TEXTTIG CuSi3 S-Cu 6560(CuSi3Mn1) ER CuSi-A
Žice za zavarivanje u zaštitnom gasu CO2 - MAG postupak
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
14341-A 14341-B A-5.18/A-5.28*
TOOLTIP TEXTVAC 60 G 42 5 M/C G 3 Si1 G 49A 5 M/C G6 ER 70 S-6
TOOLTIP TEXTVAC 65 G 46 4 M/C G 4 Si1 G 55A 4 M/C G6 ER 70 S-6
TOOLTIP TEXTVAC 60 Ni G 46 4 M/C G 3 Ni1 G 55A 4 M/C GN2 ~ER 80 S-Ni1*
TOOLTIP TEXTVAC 60 Ti ~G 42 2 M/A/C G3Si1 ~G 49A 2 M/A/C G11 ER 70 S-2
TOOLTIP TEXTVAC 60 CuNi G 42 2 M/C G 0 G 49A 2 M/C G0 ER 80 S-G*
Žice za zavarivanje u gasnim mešavinama - MIG postupak
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
16834-A/14343-A*
21952-A**; 18274***
16834-B/14343-B*
21952-B**
A-5.9/A-5.28*
A-5.14**
TOOLTIP TEXTMIG Mo G MoSi** G 1M3** ER 70 S-A1*
TOOLTIP TEXTMIG CrMo G CrMo1Si** / ER 80 S-G*
TOOLTIP TEXTMIG 2 CrMo G CrMo2Si** / ER 90 S-G*
TOOLTIP TEXTMIG 65 G 55 2 A Mn3Ni1Mo G 62A 2 N2M2T ER 80 S-Ni 1*
TOOLTIP TEXTMIG 75 G 69 4 Mn3NiCrMo G 69A 2 N2M2T ER 100 S-1*
TOOLTIP TEXTMIG 90 G 89 6 M Mn4Ni2CrMo G 83A 6 M N4M4T ER 120 S-1*
TOOLTIP TEXTMIG 17 G 17* SS 430 ER 430
TOOLTIP TEXTMIG 19/9 Nb Si G 19 9 Nb Si* SS 345 Si* ER 347 Si
TOOLTIP TEXTMIG 19/9 NC Si G 19 9 L Si* SS 308 LSi* ER 308 L Si
TOOLTIP TEXTMIG 19/12/3 Nb Si G 19 12 3 Nb Si* ~SS 318* ER 318 Si
TOOLTIP TEXTMIG 19/12/3 NC Si G 19 12 3 L Si* SS 316 LSi* ER 316 L Si
TOOLTIP TEXTMIG 25/14 NC Si G 23 12 L Si SS 309 LSi* ER 309 L Si
TOOLTIP TEXTMIG 18/8/6 Si G 18 8 Mn* ~SS 307 ER 307
TOOLTIP TEXTMIG 25/20 G 25 20* SS 310 ER 310
TOOLTIP TEXTMIG 29/9 G 29 9* SS 312 ER 312
TOOLTIP TEXTMIG 70/15 S Ni 6076(NiCr20)*** / ER NiCr-3**
TOOLTIP TEXTMIG 22/9/3 LN W 22 9 3 NL** / ER 2209
TOOLTIP TEXTMIG 625 S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)*** / ER NiCrMo-3**
EN ISO 24373 A-5.7
TOOLTIP TEXTMIG Cu S-Cu 1898(CuSn1) ER CuSn
TOOLTIP TEXTMIG CuAl8 S-Cu 6100(CuAl7) ER CuAl-A1
TOOLTIP TEXTMIG CuSn6 S-Cu 5180(CuSn5P) ER CuSn-A
TOOLTIP TEXTMIG CuAg S-Cu 1897(CuAg1) /
TOOLTIP TEXTMIG CuMn S-Cu 6338(CuMn13Al8Fe3Ni2) /
TOOLTIP TEXTMIG CuSi3 S-Cu 6560(CuSi3Mn1) ER CuSi-A
Žice za gasno plameno zavarivanje
Proizvod EN DIN AWS PDF fajl
EN 12536 DIN 8554 A-5.2
TOOLTIP TEXTVP 37 O G I R 45
TOOLTIP TEXTVP 40 O II G II R 60
TOOLTIP TEXTVP 42 O III G III R 60
TOOLTIP TEXTVP Mo O IV G IV R 65
TOOLTIP TEXTVP CrMo O V G V R 65
Žice i trake za zavarivanje pod praškom - punjene žice
EN 14171*/EN 12072
EN 10088**
DIN 8557* / DIN 8556 A-5.17 / A-5.23*
A-5.9**
TOOLTIP TEXTEPP 2 S 2* S 2* EM 12 K
TOOLTIP TEXTEPP 2 Mo S 2 Mo* S 2 Mo* EA 2*
TOOLTIP TEXTEPP 3 S 3* S 3* EM 13 K
TOOLTIP TEXTEPP 17 Cr X 6 Cr 17** ER 430 **
TOOLTIP TEXTEPP 19/9 NC S 19 9 L UP 2X CrNi 19 9 ER 308 L**
TOOLTIP TEXTEPP 19/12/3 NC S 19 12 3 L UP 2X CrNiMo 19 12 ER 316 L**
TOOLTIP TEXTEPP 18/8/6 S 18 8 Mn UP X 15 CrNiMn 18 8 ER 307**
TOOLTIP TEXTINOX TR Cr 17 / UP X8 Cr 18 /
TOOLTIP TEXTINOX TR 19/9 / UP X2 CrNi 19 9 /
Flux - punjena žica za MIG - MAG zavarivanje
Proizvod EN ISO AWS PDF fajl
Metalic type 17632-A / 18276-A* 17632-B / 18276-B* A-5.18/A-5.19*
A-5.20/A-5.29**
FILTUB 12M je niskolegirana punjena žica, sa metalnim punjenjem, pogodna za zavarivanje niskolegiranih i finozrnih čelika. Metalno punjenje omogućava veću brzinu topljenja u odonosu na pune žice. Pogodna je za zavarivanje robotima. Žicu odlikuju glatka površina šava, vrlo malo razbrizgavanje pri zavarivanju, troska sama otpada zbog čega nije potrebno njeno čišćenje i dobija se metal šava koji ima dobre mehaničke osobine pri niskim temperaturama.FILTUB 12 M T 46 4 MM1 H5 T554T151MA H5 E 70C-6MH4
E 71 T-1 M
TOOLTIP TEXTFILTUB 32 M T 694Mn2NiCrMoMM1H5* T764T5-1MA-N4C1M2H5* E 110C-K4H4*
E 111T1 - K4H4*
Rutile type 17632-A / 17634-A* 17632-B / 17634-B* A-5.29 / A-5.20*
FILTUB 4R je rutilna punjena žica pogodna za zavarivanje nelegiranih čelika, kotlovskih limova, čelika za cevi i brodogradnju te finozrnih niskolegiranih čelika. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: dobre tehnološke osobine u svim položajima zavarivanja, minimalno razbrizgavanje, glatka površina šava i lako odstranjivanje troske. Pri većim jačinama struje zavarivanja može da se poveća efekat topljenja.FILTUB 4 R T 46 4 C/M1 H5 T 554T1-C/M/A H10 E 71 T-1*
TOOLTIP TEXTFILTUB 5 R T 504ZP C/M1 H5 T 554T1-2C/M/A-NCC1 H5 E 71 T1-G
FILTUB 6R je rutilna punjena žica pogodna za zavarivanje čelika otpornih na atmosfersku koroziju. U slučajevima gde se zahtevaju strožji uslovi i kada zavarujemo deblje komade pogodnija je primena FILTUB 40B. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: dobre tehnološke osobine u svim položajima zavarivanja, minimalno razbrizgavanje, glatka površina šava i lako odstranjivanje troske.FILTUB 6 R T 42 AZ PC/M 1 H5 T 49YT1 - 1C/M/A-G H5 E 71 T1-G
FILTUB 7 R je rutilna punjena žica pogodna za zavarivanje čelika zatezne čvrstoće do 600 N/mm2 i dobre žilavosti do -40oC. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: dobre tehnološke osobine u svim položajima zavarivanja, minimalno razbrizgavanje, glatka površina šava i lako odstranjivanje troske. Žica je primenljiva, takođe, i za orbitalno zavarivanje.FILTUB 7 R T 46 6 1Ni PM1 H5 T 556T1-1MA-N1 H5 E 81 T1-Ni 1
FILTUB 8R je srednjelegirana rutilna punjena žica pogodna za zavarivanje termički postojanih kotlovskih čelika i čelika za cevi te finozrnih čelika sa postojanom čvrstoćom do 530°C. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: dobre tehnološke osobine u svim položajima zavarivanja, minimalno razbrizgavanje, glatka površina šava i lako odstranjivanje troske.FILTUB 8 R T 46AMoPM1 H5
T MoP C/M1 H5*
T 55YT1-1MA-2M3 H5
T 49T1-1C/M-2M3 H5*
E 81 T1-A1
TOOLTIP TEXTFILTUB 12 M T 46 4 MM1 H5 T554T151MA H5 E 70C-6MH4
E 71 T-1 M
TOOLTIP TEXTFILTUB 32 M T 694Mn2NiCrMoMM1H5* T764T5-1MA-N4C1M2H5* E 110C-K4H4*
E 111T1 - K4H4*
Basic type 17632-A / 17634-A*
18276-A**
17632-B / 17634-B*
18276-B**
A-5.29 / A-5.20*
FILTUB 12B je bazična punjena žica pogodna za zavarivanje nelegiranih konstrukcijskih čelika, kotlovskih limova, čelika za cevni i brodogradnju i finozrnih čelika. Koristi se, takođe, pri navarivanju međuslojeva kod slabo zavarljivih čelika. Zavarivanje ovom žicom odlikuju odlične mehaničke osobine i pri niskim temperaturama, lako uklanjanje troske i malo razbrizgavanje.FILTUB 12 B T 42 4B M/C3 H5 T 49 4T5.3M/C/A-2M3H5 E 70 T-5 M4*
FILTUB 14B je bazična punjena žica pogodna za zavarivanje termički postojanih kotlovskih čelika i čelika za cevi sa postojanom čvrstoćom do 500°C. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: miran i stabilan luk, minimalno razbrizgavanje i lako odstranjivanje troske.FILTUB 14 B T 464MoBC/M3 H5
T MoBC/M1 H5*
T 554T53M/CA-2M3H5
T 49T5-0M/C-2M3H5*
E 80 T5-G
FILTUB 16B je srednjelegirana bazična punjena žica pogodna za zavarivanje termički postojanih kotlovskih čelika, čelika za cevi i livenih čelika sa postojanom čvrstoćom do 550°C. Tempertura predgrevanja zavisi od debljine komada i kreće se od 160 - 190°C. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: stabilan luk, minimalno razbrizgavanje, glatka površina šava i lako odstranjivanje troske.FILTUB 16 B T CrMo1 BM/C3 H5* T 55T5-0M/C-1CM-H5* E 80 T5-B2
FILTUB 18B je srednjelegirana bazična punjena žica pogodna za zavarivanje Cr – Mo kotlovskih čelika i čelika za cevi sa postojanom čvrstoćom do 600°C. Najbolje rezultate dobijamo ako se deo koji se zavaruje predgreje i, tokom zavarivanja, održava na temperaturi 175 - 15°C. Posle zavarivanja deo se mora termički obraditi na 690 – 720°C u toku 1 - 2 h i ohladiti do 300°C u peći. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: dobro razlivanje, malo razbrizgavanje i lako odstranjivanje troske.FILTUB 18 B T CrMo2 BM/C3 H5* T 62T5-0M/C-2C1M-H5* E 80 T5-G
FILTUB 19B je bazična punjena žica pogodna za zavarivanje termički postojanih 3 % CrMoV legiranih kotlovskih čelika i čelika za cevi sa postojanom čvrstoćom do 600°C. Temperatura predgrevanja i međuprolazna temperatura iznose 200 – 250oC. Posle zavarivanja deo se mora žariti na 690 – 710°C u toku 1 - 2 h i ohladiti do 300°C u peći. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: stabilan luk, malo razbrizgavanje, glatka površina šava i lako odstranjivanje troske.FILTUB 19 B / / E 90 T5-G
FILTUB 25B je bazična srednjelegirana punjena žica pogodna za zavarivanje termički postojanih CrMoV čelika i livenih čelika sa postojanom čvrstoćom do 550°C. Najbolje rezultate dobijamo ako se deo koji se zavaruje predgreje i, tokom zavarivanja, održava na temperaturi 170 - 200°C. Posle zavarivanja deo se mora termički obraditi na 690 – 710°C u toku 1 - 2 h i ohladiti do 300°C u peći. Zavarivanje ovim žicama odlikuju: dobro razlivanje, malo razbrizgavanje i lako odstranjivanje troske.FILTUB 25 B / / E 90 T5-G
FILTUB 28B je visokobazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za zavarivanje finozrnih čelika zatezne čvrstoće do 750 N/mm2. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: odlične mehaničke osobine šava pri niskim temperaturama, malo razbrizgavanje, glatka površina lica šava i lako uklanjanje troske.FILTUB 28 B T 5561NiMoBC/M3 H5** T 626T4-3C/M-N2M2H5** E 90 T5-G
FILTUB 32B je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za zavarivanje finozrnih čelika visoke čvrstoće. Optimalne rezultate pri zavarivanju dobijamo ako je unos energije E < 15 kJ /cm i ako je međuprolazna temperatura 100 do 150°C. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: malo razbrizgavanje, ujednačenost šava i lako uklanjanje troske.FILTUB 32 B T 696Mn2NiCrMoBM/C3H5** T 766T5-3M/C/A-N4C1M2H5** E 110 T5-K4
FILTUB 36B je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za zavarivanje finozrnih čelika i čelika za kriogene temperature. Optimalne rezultate pri zavarivanju dobijamo ako je unos energije E < 12 kJ /cm i ako međuprolazna temperatura ne prelazi 150°C. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: malo razbrizgavanje, ujednaćenost šava i lako uklanjanje troske.FILTUB 36 B T 42 8 2Ni B M3 H5 T 498T5-3MA-N5H5 E 90 T5-G
FILTUB 38B je srednjelegirana visokobazična punjena žica, pogodna za zavarivanje finozrnih čelika zatezne čvrstoće do 1100 N/mm2. Optimalne rezultate pri zavarivanju dobijamo ako je unos energije E < 15 kJ /cm i ako međuprolazna temperatura ne prelazi 150°C. Zavarivanje ovom žicom odlikuju sve osobine koje su važne za bazične punjene žice.FILTUB 38 B T 894Mn2Ni1CrMoBM3H5** T 834T5-3MA-N4C2M2H5** E 120 T5-G
FILTUB 40B je visokobazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za zavarivanje niklom i bakrom legiranih čelika, otpornih na atmosfersku koroziju i finozrnih čelika. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: odlične mehaničke osobine šava pri niskim temperaturama, stabilan luk, malo razbrizgavanje, glatka površina lica šava i lako uklanjanje troske.FILTUB 40 B ~T 466ZBM/C3 H5 ~T 556T5-3M/C/A-G H5 E 80 T5-G
FILTUB 42B je visokobazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za zavarivanje i navarivanje alata za izvlačenje i hladno deformisanje, manjih valjaka i delova sličnog sastava. Temperatura predgrevanja i međuprolazna temperatura zavise od osnovnog materijala. Mehaničke osobine zavarenog spoja zavise od termičke obrade. Zavarivanje ovom žicom odlikuju: minimalno razbrizgavanje, glatka površina lica šava i lako odstranjivanje troske.FILTUB 42 B / / E 110T5-G V19
Za tvrdo navarivanje EN 14700 DIN 8555
FILTUB DUR 3 je rutilna srednjelegirana punjena žica, pogodna za navarivanje delova srednjih tvrdoća. takođe, može se koristiti za navarivanje međuslojeva na teško zavarljive materijale. međuprolazna temperatura pri navarivanju ne sme da pređe 250°C. Navari se dobro obrađuju rezanjem, pogodni su za plameno i indukciono kaljenje i žilavi su i bez prslina, zbog čega su pogodni za udarna i promenljiva opterćenja.FILTUB DUR 3 T Fe 1 MSG1-GF-M21-250/MSG1-GF-C1-250
TOOLTIP TEXTFILTUB DUR 4 T Fe 1 MSG1-GF-M21-300/MSG1-GF-C1-300
FILTUB DUR 5 je rutilna srednjelegirana punjena žica, pogodna za navarivanje delova srednjih tvrdoća. Navari su žilavi i bez pora, zbog čega su otporni udarna i promenljiva opterćenja. Temperatura pri navarivanju ne treba da prelazi 250°C. Moguća je obrada rezanjem pomoću tvrdih metala. Pri navarivanju loše zavarljivih delova potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B.FILTUB DUR 5 T Fe 1 MSG1-GF-M21-350/MSG1-GF-C1-350-P
FILTUB DUR 12 je srednjelegirana bazična punjena žica, pogodna za navarivanje delova, koji su izloženi jakom habanju. Zbog niskog sadržaja C navari su žilavi i otporni na udarna i promenljiva opterćenja. Moguća je obrada rezanjem pomoću tvrdih metala. Pri navarivanju loše zavarljivih materijala potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. međuprolazna temperatura ne sme da prelazi 250°C.FILTUB DUR 12 T Fe 2 MSG5-GF-M21-40-P/MSG5-GF-C1-40-P
FILTUB DUR 14 je srednjelegirana bazična punjena žica, pogodna za navarivanje delova otpornih na habanje. Navari su žilavi, bez pora i prslina, zbog čega su otporni na udarna i promenljiva opterećenja. Pri navarivanju loše zavarljivih delova potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. međuprolazna temperatura, tokom navarivanja, ne treba da prelazi 250°C. Navare je moguće obraditi samo brušenjem.FILTUB DUR 14 T Fe 2 MSG6-GF-M21-55-GP/MSG6-GF-L1-55-GP
FILTUB DUR 15 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za navarivanje alata, koji se koriste za deformaciju metala u hladnom i vrućem stanju. Navari su bez pora i prslina, zbog čega su žilavi i otporni na udarna i promenljiva opterećenja. Pri navarivanju loše zavarljivih materijala potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B ili FILTUB DUR 3. Temperatura predgrevanja i međuprolazna temperatura ne treba da prelaze 200°C. Upotreba: alati za hladnu i vruću deformaciju metala kao što su matrice, rezne ivice makaza za vruće rezanje, kalibri za istiskivanje itd.FILTUB DUR 15.1 T Fe 3 MSG5-GF-M21-50-P/MSG5-GF-C1-50-P
FILTUB DUR 16 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za tvrdo navarivanje delova koji su izloženi jakom trenju. Navari su bez pora i prslina, zbog čega su otporni na udarna i promenljiva opterćenja. Pri navarivanju loše zavarljivih delova potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B ili FILTOB DUR 3. Navare je moguće obraditi samo brušenjem. Primeri primene: lopatice i ploče mešalica, zubi i delovi bagera, delovi drobilica kao što su konusi i čeljusti, itd.FILTUB DUR 16 T Fe 2 MSG6-GF-M21-60-GP/MSG6-GF-C1-60-GP
FILTUB UTOP 38 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za navarivanje alata, koji se koriste za deformaciju metala u hladnom i vrućem stanju. Navari su bez pora i prslina, zbog čega su žilavi i otporni na deformacije i promenljiva opterćenja. Obrada navara je moguća alatima od karbidnih tvrdih metala. Pri navarivanju loše zavarljivih materijala potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. Upotreba: obnavljanje oštećenih zubćanika, alata za hladnu i vruću deformaciju metala kao što su matrice, kućišta itd.FILTUB UTOP 38 T Fe 3 MSG5-GF-M21-40-P/MSG5-GF-C1-40-P
FILTUB UTOP 55 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za navarivanje alata, koji se koriste za deformaciju metala u hladnom i vrućem stanju do radne temperature od 550oC. Navari su žilavi, zbog čega su otporni na deformacije i promenljiva opterećenja. Obrada navara je moguća samo brušenjem. Pri navarivanju loše zavarljivih materijala potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. Upotreba: alati za hladnu i vruću deformaciju metala, kao što su matrice i kućišta za izradu cevi, rezne ivice makaza za vruće rezanje, kalibri za istiskivanje itd.FILTUB UTOP 55 T Fe 3 MSG6-GF-M21-55-GP/MSG6-GF-C1-55-GP
FILTUB UTOP Co je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za navarivanje alata, koji se koriste za deformaciju metala u hladnom i vrućem stanju. Navari su žilavi, zbog čega su otporni na deformacije i promenljiva opterećenja. Pri navarivanju loše zavarljivih materijala potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. Upotreba: kovaćki alati, rezne ivice makaza, kalibri za istiskivanje, matrice, žigovi, itd.FILTUB UTOP Co T Fe 3 MSG6-GF-M21-55-GP/MSG6-GF-C1-55-GP
FILTUB UTOP Mo 1 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za navarivanje alata, koji se koriste za deformaciju metala u hladnom i vrućem stanju do radne temperature od 550oC. Navari su žilavi, zbog čega su otporni na deformacije i promenljiva opterećenja. Pri navarivanju loše zavarljivih materijala potrebno je navariti međusloj žicom FILTUB 12B. Upotreba: alati za hladnu i vruću deformaciju metala, kao što su matrice, kalibri i kućišta za izradu cevi, rezne ivice makaza za vruće rezanje, kalibri za istiskivanje itd.FILTUB UTOP Mo1 T Fe 3 MSG5-GF-M21-50-GP/MSG5-GF-C1-50-GP
Flux - punjena žica
za S.A.-zavarivanje
EN ISO 14717-A/EN ISO 24589-A*
/EN ISO 26304-A*
EN ISO 24589-B/
EN ISO 26304-B*
A-5.23 PDF fajl
FILTUB 112 je bazična niskolegirana punjena žica, pogodna za EPP - zavarivanje nelegiranih konstrukcijskih čelika, kotlovskih limova, čelika za cevi i finozrnih čelika. Pogodna je, takođe, za navarivanje međuslojeva kod čelika lošije zavarljivosti. Koristi se u kombinaciji sa praškom FB TT .FILTUB 112 S 46 4FB T3 F7 A4-EC-G
FILTUB 114 je srednjelegirana bazična punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje termički postojanih čelika sa postojanom čvrstoćom do 500 °C. Koristi se u kombinaciji sa aglomeriranim praškom FB TT .FILTUB 114 S Mo FB* S 554 FB TU1M3 F7 A4-EC-A4
FILTUB 116 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje termički postojanih čelika sa postojanom čvrstoćom do 550 °C. Koristi se u kombinaciji sa aglomeriranim praškom FB TT .FILTUB 116 F8 P0-EC-B2
FILTUB 118 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje termički postojanih CrMo, CrMoV čelika i slićnih livenih čelika sa postojanom čvrstoćom do 600°C. Posle zavarivanja obavezno je otpuštanje, zavarenog komada, na 690 - 720°C u toku 1 - 2 h i hlaćenje u peći do 300°C. Žica se koristi u kombinaciji sa aglomeriranim praškom FB TT.FILTUB 118 F8 PO-EC-B3
TOOLTIP TEXTFILTUB 126 F7 A8-EC-G
FILTUB 128 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje poboljšanih i termički postojanih finozrnih čelika. Optimalne mehaničke osobine zavarenog spoja se dobijaju sa unosom energije E < 22 kJ/cm. međuprolazna temperatura ne sme da preće 150°C. Žica se koristi u kombinaciji sa aglomeriranim praškom FB TT .FILTUB 128 F9 A8-EC-G
FILTUB 132 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje finozrnih čelika visoke čvrstoće. Optimalne osobine ćistog metala šava dobijamo pri unosu energije E > 18 kJ/cm i kada međuprolazana temepertura ne prelazi 150°C. Žica se koristi u kombinaciji sa aglomeriranim praškom FB TT.FILTUB 132 S 69 6 FB T3Ni2.5NiCrMo** S 78A6 FBTUN5CM3* F11 A8-EC-F5
FILTUB 136 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje finozrnih i na niske temperature otpornih čelika. Optimalne mehaničke osobine dobijamo pri unosu energije E < 15 kJ/cm i kada međuprolazna temperatura ne prelazi 150°C. Žica se koristi u kombinaciji sa praškom FB TT.FILTUB 136 F7 A15-EC-Ni2
FILTUB 138 je bazična srednjelegirana punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje poboljšanih i termički postojanih finozrnih čelika. Optimalne mehaničke osobine dobijamo pri unosu energije E < 15 kJ/cm i kada međuprolazna temperatura ne prelazi 150°C. Žica se koristi u kombinaciji sa aglomeriranim praškom FB TT.FILTUB 138 S 89 4 FB T3Ni2.5Cr1Mo** F12 A4-EC-G
FILTUB 140 je bazična punjena žica, pogodna za EPP – zavarivanje čelika otpornih na atmosfersku koroziju i finozrnih čelika. Žica se koristi u kombinaciji sa aglomeriranim praškom FB TT .FILTUB 140 F7 A4-EC-G
Za tvrdo navarivanje EN 14700 DIN 8555 PDF fajl
TOOLTIP TEXTFILTUB DUR 205 T Fe 1 UP1-GF-BFB-165-350
TOOLTIP TEXTFILTUB DUR 212 TZ Fe 7 UP5-GF-BFB4 652-40
TOOLTIP TEXTFILTUB DUR 214 TZ Fe 3 UP6-BFB4 652-50
TOOLTIP TEXTDUR 215 Fe 8 UP5-GF-BFB4 652-55
TOOLTIP TEXTFILTUB DUR 12Cr2NiMo TZ Fe 7 UP5-GF-BFB 165-400
TOOLTIP TEXTFILTUB DUR 13CrNiMoV TZ Fe 7 UP5-GF-BFB4 165-40