Dodatni materijali za lemljenje


Lemljenje je metod spajanja dva ista ili raznorodna materijala pomoću dovodjenja toplote i korišćenjem pogodnog dodatnog materijala koji se distribuira između osnovnog materijala koji se pridružuju putem kapilarnih sila privlačenja, pri čemu se topi samo dodatni materijal a osnovni ostaje u čvrstom stanju. Tvrdo lemljenje je proces spajanja gde je osnovni materijal neophodno zagrejati na temperaturu iznad 450°C. Dok je meko lemljenje proces gde se materijal zagreva do temperatura od 450°C


Tvrdo lemljenje


Naziv materijala Standardi Temp. Topljenja (ºC) Radna Temp. (ºC) Hemijski sastav [%] Izvod iz kat.
ISO 17672 EN 1044 DIN 8513 AWS A5.8 Ag Cu Zn Cd Sn Ostatak
Srebrni lemovi sa kadmijumom
Ag 20% Cd - Ag 309 L-Ag20Cd - 620-750 760 20 40 25 15 - -
Ag 30% Cd Ag 330 Ag 306 L-Ag30Cd Bag-2a 610-690 710 30 28 21 21 - -
Ag 40% Cd Ag 340 Ag 304 L-Ag40Cd - 595-630 615-650 40 19 21 20 - -
Srebrni lemovi bez kadmijumom
Ag 3,5 Sn - S-Sn97Ag3 - - 221 221 3 - - - 96,5 -
Ag 20% - Ag 206 L-Ag20 690-810 810 20 44 36 - - 0,15Si
Ag 30% Sn Ag 130 Ag 107 L-Ag30Sn 665-755 740 30 36 32 - 2 -
Ag 40% Sn Ag 140 Ag 105 L-Ag40Sn Bag-28 650-710 690 40 30 28 - 2 -
Bakarni lemovi
Mesingana zica 75F - - L-Cu59ZnAg - 860-890 - 1 59 Os. - <0,1 <0,1Mn i 0,15Si
Mesingana zica - - L-Cu60Zn - 890-900 900 - 60 Os. - 0,5 0,1-0,3Si i 0,2Fe
Bakrani lem CuP6 CP203 L-CuP6 710-880 760 - 94 - - - 6P
Aluminijumski lemovi
DIN 1732 AWS A5.10 Al Si Ostatak
Lem AlSi 5 punjeni Al 105 Al 101 SG-AlSi5 ER 4043 575-630 95 5 0,15max
Magnezijum i spijalter
AWS A5.19
Magnezijumska zica AZ61A